जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना देण्यात येणाऱ्या शिफारस पत्रांची यादी

अनुक्रमांक जिल्हा अनुसुचित जाती व नवबौध्द, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती या प्रवर्गाकरीता देण्यात येणाऱ्या शिफारस पत्राची लिंक अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाकरीता देण्यात येणाऱ्या शिफारस पत्राची लिंक
1 सोलापूर
2 कोल्हापूर
3 सांगली
4 सातारा
5 पुणे
6 ठाणे
7 पालघर
8 रायगड
9 रत्नागिरी
10 सिंधुदुर्ग
11 मुंबई उपनगर
12 मुंबई शहर
13 नाशिक
14 अहमदनगर
15 धुळे
16 जळगांव
17 नंदूरबार
18 औरंगाबाद
19 बीड
20 जालना
21 परभणी
22 लातूर
23 नांदेड
24 हिंगोली
25 उस्मानाबाद
26 अमरावती
27 यवतमाळ
28 अकोला
29 बुलढाणा
30 वाशीम
31 वर्धा
32 भंडारा
33 गोंदिया
34 चंद्रपूर
35 गडचिरोली
36 नागपूर