दुकाने/किऑस्क बोली

Sr No Title Pdf
1 नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर ३६ येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण युजनेतील दुकाने यांच्या विक्रीसाठी आलेल्या सर्वाधिक रकमेच्या बोलीदारांची यादी
2 नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर ३६ येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण युजनेतील किऑस्क यांच्या विक्रीसाठी आलेल्या सर्वाधिक रकमेच्या बोलीदारांची यादी