विशेष सूचना
१. देशात कोविड-१९ च्या उद्रेकामुळे पूर्ण लॉकडाऊन लक्षात घेता, पुढील सूचना येईपर्यंत ई-बिडिंग प्रक्रिया सर्व बिडसाठी स्थगित करण्यात आलेली आहे.  २. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 17 मार्च 2020 पासून ते पुढील सूचना मिळेपर्यंत सिडको भवन,रायगड भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई आणि इतर सिडको कार्यालये येथे अभ्यागतांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थानातर्फे घेण्यात आला असून या कालावधीत प्रवेश पासही देण्यात येणार नाहीत.
वृत्त आणि कार्यक्रम

सेक्रेटरिअल ऑडिटरची नेमणूक २०२०-२०२१New News

प्रस्तावासाठी विनंती - सेक्रेटरीयल ऑडीटरची नेमणूकNew News

करोना विषाणूचा प्रसार व लागण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिडको भवन, रायगड भवन व सिडकोच्या अन्य कार्यालयांमध्ये मध्ये अभ्यागतांना तात्पुरती प्रवेश बंदीNew News

बोली आमंत्रित करणारी सूचना - सुमारे ७००० पॅकेट्सकरिता सिडकोच्या वार्षिक संमेलनाच्या ठिकाणी दुपारच्या जेवणाच्या नियोजनाकरिता कॅटररची नियुक्तीNew News

निविदा मागविण्यासाठी टी-शर्टचा पुरवठा सिडकोचा वार्षिक मेळावा (२५०० संख्या )New News

१२.५% योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हातील ईरादित परंतु वाटप न झालेले भूखंड रद्द करणेबाबत जाहीर सूचनाNew News

ऐरोली नोड , नवी मुंबई येथील भूखंड व्यावसायिक महाविद्यालयाकरिता भाडेपट्यावर उपलब्ध New News

ठाणे तालुक्यातील भूखंड वाटपासाठी प्रलंबित असलेल्या गावनिहाय संचिकांची यादीNew News

ठाणे तालुक्यातील वाटप करावयाच्या मोकळ्या भूखंडाची यादीNew News

प्रसिद्धीपत्रक - ठाणे तालुक्यातील भूखंड वाटपासाठी प्रलंबित असलेल्या गावनिहाय संचिकांची यादी व वाटप करावयाच्या मोकळ्या भूखंडाची यादीNew News

सिडकोच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त नवी मुंबईची जुनी छायाचित्रे पाठविण्याचे सिडकोचे आवाहन New News

शुध्दीपत्रक - २ प्लॉट क्रमांक -१०, १०/१, १०/२ सिडको भवन आणि अर्बन हाट येथे पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्या बाबतNew News

भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी सिडको निविदा मागवित आहे. New News

पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्याबाबत कंत्राट ई- निविदा वेळापत्रक - मुदतवाढ - १ New News

सिडको गृहनिर्माण योजना- 2018 मधील यशस्वी अर्जदारांना सदनिकेच्या किंमतीचा पहिला हफ्ता भरण्यास 7 दिवसांची मुदतवाढNew News

सिडको भवन आणि अर्बन हाट येथे पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्या बाबत (आहे तसे, आहे तेथे तत्वावर) New News

शुद्धीपत्र - १ पर्यावरण सल्लागार गट नियुक्त करण्याचा स्वारस्य देकारNew News

पुढील पदांसाठी सिडको अर्ज मागवित आहे: (१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी)- पदे ११ (२) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती)- पदे: ०१ New News

सिडकोतर्फे ई-लिलाव प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन शिबिराचे १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आयोजनNew News

पर्यावरण सल्लागार गट नियुक्त करण्याचा स्वारस्य देकारNew News

'टेम्फोस ५०% इसी' कीटकनाशकाचा पुरवठा करण्यासाठी सिडकोतर्फे तातडीने बंद दरपत्रक मागवित आहेNew News

नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानक संकुलातील कार्यालयीन जागांसाठी इ-निविदा तथा इ-लिलाव पद्धतीवर अर्ज मागविण्यात येत आहेत.New News

जी. एस. टी. लेखा परीक्षणासाठी लेखा परीक्षकाची नेमणूक करण्यासाठी विनंती प्रस्ताव New News

सिडकोच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे पावसाळ्यापूर्वी कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यात येत आहेतNew News

भूसंपादन रायगड - नवी मुंबई प्रकल्पासाठी दिवे पनवेल रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्ग - 4 वर उड्डाण पुल (ROB) बांधणेच्या प्रयोजनासाठी मौजे पेंधर, ता. पनवेल येथील जमिनीचे संपादन बाबतNew News

सिडकोतर्फे नवी मुंबईमध्ये वाटपित करण्यात आलेल्या भूखंडावर प्रवेश देण्याच्या अनुज्ञप्तीचे पुनर वैधीकरणाकरिता अभय योजना New News

गृहनिर्माण योजना २०१९ सोडतीचे निकाल पाहण्यास येथे 'क्लिक' करा New News

सिडको बुटीबोरी नागपूर येथील निवासी भूखंड जेथे आहे जसे आहे या तत्त्वावर 95 वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटप साठी उपलब्धNew News

नवी मुंबईतील खारघर नोडमध्ये मा. सदस्य राज्यसभा /लोकसभा/ विधान पारिषद /विधानसभा यांच्या प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकारिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध योजना क्र. एमएम-२/सीएचएस/एमपी-एमएल ए- एम एल सी/०१/२०१८-19New News

सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार या पदांसाठी १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी होणारी भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील दिनांक यथावकाश कळविला जाईल.

कार्यकारी अभियंता (वाशी-१) , सिडको लि., सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई यांना प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या विकासासाठी ०.४६ हेक्टर राखीव व कांदळवन वळती करण्याबाबत.New News

श्रेणी 'अ' आणि 'ब' च्या पदांसाठी अर्ज New News

सहाय्यक विधि अधिकारी,सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार),सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य),आज्ञावलीकर (प्रॉग्रॅमर) या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात

सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था योजना २०१७ च्या सोडतीचा निकाल

मालमत्तेवर कर्ज किंवा उचल देणाऱ्या सिडकोच्या अर्थव्यवहार संस्था यादीत समाविष्ट संस्था

सिडको महागृहनिर्माण योजना २०१८ बाबत सुचना

सिडको महागृहनिर्माण सोडत २०१८ निकाल

दि.०२/१०/२०१८ रोजी होणाऱ्या सिडकोच्या महागृहनिर्माण २०१८ योजनेच्या सोडतीचे थेट प्रक्षेपण (LIVE) आपण सकाळी ११ पासून खालील संकेतस्थळावर पाहु शकता

स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकांच्या नेमणुकीस एक महिन्याची मुदतवाढ

ऑनलाइन 12.5% ​​अर्ज

हेटवणे पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ४ बी ते एमबीआर वहाळपासून कळंबोलीपर्यत टाकावयाच्या १५०० मि.मि. व्यासाच्या जलवाहीनीस केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल (एमओ इएफ) मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यात सुधारणा

सिडको गृहनिर्माण योजना ऑनलाइन अर्ज नोंदणी 2018

ड्रायव्हर कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

शिपाई, मुकादम, स्वीपर आणि लिफ्टमन कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी लेदर शूज पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे वर्ष २०१८-२०१९.

माळी, मजदूर, हेल्पर, हेल्पर (टेक) आणि मीटर रीडर कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

व्हॅली शिल्प गृहनिर्माण योजना सेक्टर -३६, खारघर, नवी मुंबई येथील शिल्लक दुकानांची व कार्यालयांची विक्री योजना क्र.: एमएम-२/०१/केएचआर/दुकाने-कार्यालये/२०१८-१९

नवी मुंबईतील खारघर व कळंबोली येथे निवासीसह वाणिज्यिक वापरासाठी भाडेपट्टा तत्वावर भूखंड उपलब्ध योजना क्र.: एमएम-१/०३/केएचआर-केएलएम /२०१८-१९

स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकांची नेमणूक [IEMs]

विभागप्रमुखांना भेटण्याची अभ्यागतांसाठी वेळ: सोमवार (सार्वजनिक सुट्टी वगळता) – दुपारी २.०० ते ३.००

वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी रेमंड सुपर ट्रोविन गणवेषाचे कापड पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९

सिडको, नवी मुबई महानगरपालिका क्षेत्र आणि जेएनपीटी एरियाच्या सागरी किनारपट्टी झोन ​​व्यवस्थापन योजना (सीएएमपी) वर सूचना व आक्षेपनासाठी निमंत्रण

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा संघ नेमण्याबाबत शुद्धिपत्रक १

जाहीर सूचना - जमीन मालकांच्या सभेकरिता जाहीर सूचना - नगर योजना परियोजना - २ .

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा संघ नेमण्याबाबत सी. ए. क्र. ०१/सिडको/टी अँड सी/सी जी एम (टी अँड ए)/एसटीइ (एस अँड ए)/ २०१८-१९

नवी मुंबई येथील विविध संकुलामधील संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता भाडेपट्याने भूखंड योजना क्रमांक एसएसओ / 0५ / एस सी एच / जे आर सी / टाइप-III/ २०१७-१८ योजने अंतर्गत प्राप्त अर्जदार संस्थांची यादी

सिडको बुटीबोरी , नागपूर येथील सुविधा निवासी (Residential) भूखंड " जेथे आहे जसे आहे " या तत्वावर ९५ वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपासाठी उपलब्ध

वर्ग 2 व 3 च्या पदांसाठी कागदपत्र सत्यापनासाठी शॉर्टलिस्ट केलेली उमेदवारांची यादी

खारघर स्पॅगेटी दुकाने सेक्टर – १५, खारघर नवी मुंबई

"नैना अंमलबजावणी फॉर्मेट"

"जाहीर सूचना -महाव्यवस्थापक (विमानतळ), सिडको लि. नवी मुंबई यांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता रायगड जिल्ह्यातील २५०.०६२५ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याबाबत "

"सक्षम मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थानकडून कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यासाठी ई-निविदा "

"नवी मुंबईतील विविध नोडस् मध्ये प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थासाठी भाडेपटट्यावर भूखंड उपलब्द्ध "

"उलवे वाणिज्यिक संकुल सेक्टर -१९अ ,उलवे नवी मुंबई येथे भाडेपटट्यावर दुकाने व कार्यालय उपलब्द्ध "

अनधिकृत बांधकामांची यादी

लिपिक टंकलेखक / लेखाच्या पोस्टसाठी अर्ज लिपिक / सहकारी अधिकारी / क्षेत्र अधिकारी / क्षेत्र अधिकारी(सामाजिक सेवा) / प्रोग्रामर"

"वर्ग बी आणि वर्ग सी पोस्टसाठी अर्ज"

"नोकर भरती जाहिरात"

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी EHVT लाईन्सचे स्थलांतरण करण्यासंदर्भात CRZ मंजुरी विषयी

अनधिकृत बांधकामाबाबत सार्वजनिक सूचना

सिडकोच्या रहिवासी आणि सवलतीचा भाडेपट्टी बुटीबोरी, नागपूर<

क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक यांच्या ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र.

स्पेगेटी हाऊसिंग स्कीम, सेक्टर 15, खारघर, नवी मुंबई येथे दुकानांच्या विक्रीसाठी योजना.

शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी भाडेपट्ट्याने निर्धारित किंमतीन्वये द्यावयाचे नवी मुंबईतील भूखंड

विपणन विभाग लॉटरी 2017


शाळा आणि जूनियर कॉलेज बुकलेटNew News

सिडकोतर्फे ई-लिलाव प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन शिबिराचे १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आयोजनNew News

पनवेल पूर्व आणि पश्चिम मधील निवासी भूखंड भाडेपट्टा विक्रीसाठी सिडकोतर्फे ई -निविदा तथा ई-लिलाव अर्ज मागविण्यात येत आहेतNew News

शुद्धीपत्रक क्र. १ योजना क्र. एम एम -१/०१/२०१९-२०/व्हीएस अँँड पी एन पुष्पक नगर येथील वाणिज्यिक/निवासी/निवासी+वाणिज्यिक वापरासाठी आणि वाशी येथील वाणिज्यिक+वृत्तपत्र छापखाना वापरासाठी ई-निविदा तथा ई-लिलावाद्वारे भाडेपट्टा करारावर भूखंड विक्रीNew News

पुष्पक नगर येथील वाणिज्यिक/निवासी/निवासी+वाणिज्यिक वापरासाठी आणि वाशी येथील वाणिज्यिक+वृत्तपत्र छापखाना वापरासाठी ई-निविदा तथा ई-लिलावाद्वारे भाडेपट्टा करारावर भूखंड विक्री योजना क्र. एम एम -१/०१/२०१९-२०/व्हीएस अँँड पी एनNew News

घणसोलीतील १२ रो हाउस भूखंडांंसाठी सिडको इ-निविदा तथा इ-लिलाव अर्ज मागवत आहे.New News

बेलापूर, जुईनगर आणि सानपाडा रेल्वे स्थानक संकुलातील कार्यालयीन जागांचा इ-निविदा तथा इ-लिलाव योजना: एम एम २/२०१९-२०२० रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स/१ New News

सिडको गृहनिर्माण योजनांतील थकीत रक्कम भरण्यास २५ मार्चपर्यंत मुदतवाढNew News

नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये रूग्णालयाचे भूखंड लीजने देण्याविषयीची योजना - पडताळणी समिती अहवालNew News

अयशस्वी गाळे/कीऑस्क अर्जदारांचा धनाकर्ष परतावाNew News

नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर ३६ येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण युजनेतील दुकाने/किऑस्क यांच्या विक्रीसाठी आलेल्या सर्वाधिक रकमेच्या बोलीदारांची यादी New News

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 'सर्वांसाठी घरे' प्रकल्पांतर्गत सिडको गृहनिर्माण योजना ऑनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु New News

स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण योजना, सेक्टर ३६, खारघर, नवी मुंबई येथे दुकाने/किओस्क/स्टॉल्स उपलबद्धNew News

सिडको गृहनिर्माण योजनेतील अर्जदारांनी थकीत रक्कमेचा विलंब शुल्कासह भरणा करणेबाबतNew News

नवी मुंबईतील घणसोली येथे निवासीसह वानिज्यीक वापरासाठी भाडेपट्टा तत्वावर भूखंड उपलब्ध योजना क्र. एमएम-०१/ जीएचन/२०१८-२०१९New News

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना देण्यात येणाऱ्या शिफारस पत्रांची यादीNew News

एम एम -१/०३/सीएचएस/२०१७-१८ योजने अंतर्गत नवी मुंबईतील विविध नोडमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंडासाठी सोडत

सिडको महागृहनिर्माण योजना २०१८ संदर्भातील नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न

सह. गृह-निर्माण संस्था भूखंड योजना

शुद्धिपत्रक क्र. ०३ नवी मुंबईतील विविध नोडसमध्ये रूग्णालयासाठी भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्द्ध योजना क्र. एमएम -१/पीएलटी /०२/एचओएसपी /२०१८-१९

नवी मुंबईतील खारघर व कळंबोली येथे निवासीसह वाणिज्यिक वापरासाठी भाडेपट्टा तत्वावर भूखंड उपलब्ध योजना क्र.: एमएम-१/०३/केएचआर-केएलएम /२०१८-१९

नवी मुंबईचा नवीन मानबिंदू अद्वितीय आविष्काराची निर्मिती (योजना क्र. एमएम -१ / पीएलटी / ०१ / नेरुळ / आयकॉनिक डेव्ह. / २०१८-१९)

शुध्दीपत्रक क्र. १ तरघर, उलवे - पुष्पक नोड, नवी मुंबई येथे इंधन भरणा केंद्र ( पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन ) वापराकरिता भाडेपटट्यावर भूखंड उपलब्ध. योजना क्र. MM-1/PLT/05/ULWE/FUELSTATION/2017-18

सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील तरघर, उलवे - पुष्पक नोड येथे इंधन भरणा केंद्र ( पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन ) वापराकरिता भाडेपट्टा तत्वावर निविदा पद्धतीने भूखंड उपलब्ध )

भाडेपट्टी प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीसाठी नवी मुंबईच्या विविध नोडस्मध्ये भूखंड

खरेदी करण्याच्या उद्देशाने उलवे नोड मध्ये प्लॉट्स भाडेपट्टी

स्वप्नपूर्ती गृहयोजनेतील पात्र अर्जदारांनी दि. 6 फेब्रुवारी ते दि. 6 मार्च 2018 पर्यंत शिल्लक रकमेचा संपूर्ण भरणा करावा

स्वप्नपूर्ती प्रतिक्षा यादीतील EWS व LIG यादीतील पात्र अर्जदारांनी पणन विभाग 2 रायगड भवन येथे आवश्यक कागदपत्रांसहित दि. 14 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत कार्यालयाीन वेळेत संपर्क साधावा.


Click Here for Estate Online Services.New      Click here for Estate Online Application help .
नवी मुंबई विमानतळ

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

नवी मुंबई मेट्रो

नवी मुंबई मेट्रो

नैना

नैना (नवी मुंबई एअरपोर्ट इंफ्लूएन्स नोटीफाईड एरिया)

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रभावक्षेत्

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्रभावक्षेत्र (JNPTIA)

मैलाचे टप्पे

मैलाचे टप्पे

Marketing
गृहनिर्माण योजना 2019रोजगार संधी

रोजगार संधी

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

 १२.५% योजना

१२.५% योजना

२२.५% योजना

२२.५% योजना

URBAN HAAT

कलाग्राम

माध्यमे

माध्यमे