नोंदणी कार्यालय

'निर्मल', इमारत 2 रा मजला,
नरिमन पॉईंट, मुंबई - 400 021
दूरध्वनी: 022 - 6650 9 00;
फॅक्स क्रमांक: 022-22022509

मुख्य कार्यालय

सिडको भवन सीबीडी-बेलापूर
नवी मुंबई - 400 614
दूरध्वनी: 022 - 6791-8100;
फॅक्स क्रमांक: 022-67918166

नवीन औरंगाबाद कार्यालय

सिडको कार्यालय उद्योग भवन,
नवीन औरंगाबाद - 431 003
दूरध्वनी: 0240 - 2485321/22/23;
फॅक्स क्रमांक: 0240-2485324

CONTACT IEM- Integrity PACT

कार्य तास: 9: 30 ते 17: 30 IST
साप्ताहिक ऑफ: शनिवार व रविवार

वाळूंज महानगर कार्यालय

सिडको ऑफिस सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, ग्रोथ सेंटर, नगर -1, सिडको
वॉलज महानगर, दूरध्वनी क्रमांक: 0240 - 2554880, 81नवीन नांदेड ऑफिस

सिडको कार्यालय
नवीन नांदेड - 431 603
दूरध्वनी: 02462 - 226357, 226124;
फॅक्स क्रमांक: 02462-225001


नवीन नाशिक कार्यालय

सिडको कार्यालय प्रशासकीय इमारत, मुंबई-आग्रा रोड,
नवीन नाशिक- 422 00 9 दूरध्वनी क्रमांक: 0253 - 23 92679, 23 9 2268;
फॅक्स क्रमांक: 0253-2392801

लातूर कार्यालय

सिडको कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,
लातूर - 413 512
दूरध्वनी क्रमांक: 022382-24151नागपूर कार्यालय

सिडको ऑफिस चौथा मजला, भिवापूरकर चेंबर्स, यशवंत स्टेडियमजवळ, धंतोली,
नागपूर
-400012 दूरध्वनी क्रमांक: 0712-244212; फॅक्स क्रमांक: 0712-2420066

चिखलदरा कार्यालय

सिडको कार्यालय जुने नगर परिषद मंडळ, चिखलदरा, अमरावती जि. - 444 708
दूरध्वनी: 07220 - 202391;
फॅक्स क्रमांक: 07220-230220


CONTACT IEM- Integrity PACT

कार्य तास: 9: 30 ते 17: 30 IST
साप्ताहिक ऑफ: शनिवार व रविवार