बांधकाम साहित्य परीक्षण प्रयोगशाळा

सिडको बांधकाम साहित्य परीक्षण प्रयोगशाळा, सानपाडा रेल्वे स्थानक

सिडको विषयी

सिडको अर्थात शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित या महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीचा हा एक सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनी स्थापना १७ मार्च १९७० रोजी स्थापन झाली. नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी शासनाने नवीन नगर विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नेमणूक केली. अल्पावधीतच विशेष विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देवून शासनाने सिडकोवर अतिरिक्क्त जबाबदारी सोपवून तिच्या कार्यकक्षा रुंदावल्या. नवी मुंबई तसेच नवीन शहराच्या विकासात सिडकोचे मोलाचे योगदान आहे. आज नगर नियोजन आणि विकासातील देशातील एक अग्रगण्य संस्था असा लौकिक सिडकोने मिळवला आहे.

गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाळा

पगुणवत्ता नियंत्रण आराखड्यानुसार, सिडकोने १९७४-७५ मध्ये बांधकाम अभियांत्रिकीच्या विविध वस्तुमात्रांच्या गुणवत्ता परीक्षणांसाठी स्वत:च्या भौतिक परीक्षण प्रयोगशाळेची स्थापना केली. सन २००१ मध्ये ही प्रयोगशाळा तुर्भे स्टोअर येथून सानपाडा रेल्वे स्थानक संकुलात हलविण्यात आली आणि सध्या ती तेथेच कार्यरत आहे.
अत्यंत मोक्याच्या अशा रेल्वे स्थानक संकुल, सायन-पनवेल महामार्ग आणि पाम बीच मार्ग यांच्यापासून जवळ असल्याने सर्व सम्बधीताना येथील सेवेचा लाभ सहज घेता येतो. प्रयोगशाळा सुसज्ज असून अनुभवी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली येथे काम चालते. सर्व चाचणी उपकरणे/यंत्रसामग्री यांच्यात नियमितपणे सुधारणा केली जाते. सिडकोच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध चाचण्या येथे केल्या जातात. या व्यतिरिक्त, शासकीय/निम-शासकीय कार्यालये आणि खाजगी संस्था/संघटना यांच्याकडूनही परीक्षण चाचणीची मागणी केली जाते.

चाचणी सुविधा

1. सामुग्री

इमारत बांधणी: सिमेंट, खडी / बारीक मिश्रण, स्टीलचे बांबू (२० मिमी व्यासापर्यंतचे), विटा/सॉलिड काँक्रीट ब्लॉक, जीआय पाईप्स, एमएम टाइल्स आणि पाणी
रस्ते बांधणी: माती, मुरुम, लहान/मोठ्या आकाराचे धातू, डांबर बिटुमेन
फील्ड घनता चाचणी.

2. कॉँक्रीटची कामे

कॉँक्रीट मिक्स डिझाइन कॉम्प्युटराइज्ड प्रोग्रामिंग, कॉँक्रीट क्यूब्स, एनडीटी/यूएसपीव्ही चाचणी आणि कंक्रीटची पारगम्यता चाचणी
चाचणी अहवाल पूर्णपणे कॉम्प्युटराइज्ड स्टेटमेंटच्या रूपात उपलब्ध होतात व ते प्रयोगशाळा प्राधिकाऱ्यानी साक्षांकित केलेले आसतात.

पत्ता

सिडको मटेरियल टेस्टिंग लॅब
गग्राउंड फ्लोअर, डी ००१ ते डी - ००३, सानपाडा रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स,
हायवे बाजू, नवी मुंबई ४०० ७०५
फोन नं- ०२२-२७७५२०२७

ए 2 कामाची यादी

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. ए 2 काम (Dron-I)
2. ए 2 काम (EE (NUR-I))
3. ए 2 वर्क (ईई (टीएनआर))
4. ए 2 वर्क्सइइ (उल-आय)
5. ए 2 वर्क ईई (उल-टू)
6. ए 2 वर्क_ईई (जीसी)
7. ए 2 वर्क्स ईई (केएचआर -2)
8. ए 2 वर्क्स ईई (एनएम)
9. ए 2 वर्क्स ईई (डब्ल्यूएस- II)
10. ए 2 वर्क ईई (जीएन)
11. ए 2 वर्क ईई (एचईटी)
12. ए 2 वर्क ईई (पीएनएल-आय)
13. ए 2 वर्क ईई (विमानतळ -III)
14. ए 2 बांधकाम हवाई परिवहन
15. ए 2 वर्क्स ईई (एचएसजी- II)
16. ए 2 कामे ईई (केएचआर -1)
17. ए 2 वर्क्स ईई (पीएनएल -2)
18. ए 2 कामे EE (QC)
19. ए 2 कार्य ईई (पीपी -1)
20. ए 2 कामे ईई (डब्ल्यूएस- III)
21. ए 2 वर्क्स ईई (टीएनआर) 12-13
22. ए 2 वर्क्स ईई (बीपीआर -2 आणि मुख्यालय) 12-13
23. ए 2 कार्य ईई (एसपी) 12-13
24. ए 2 कार्य करते EE (NUR-I) 12-13
25. ए 2 वर्क्स ईई (नूर -2)
26. ए 2 वर्क्स मेट्रो एसई- टीपीआयआयआय 2012-2013
27. ए 2 कामे ईई (बीपीआर -1) 12-13
28. ए 2 कामे ईई (प.पू. व क्यू)
29. ए 2 कामे ईई (प.पू. व क्यू) 2012 -2013
30 ए 2 वर्क्स ईई (प.पू. व क्यू) मार्च 2013
31. ए 2 करार कार्य
32. ए 2 वर्क्स (ईई (एई))
33. ए 2 कामे (ईई (केएलएम- II))
34. ए 2 कामे (ईई (केएलएम- I))
35. ए 2 कामे (ईई (केएलएम- II))
36. ए 2 कामे (वाईएस -1)
37. ए 2 कामे ईई (केएचआर -1) सेक्टर -26 ते 45 काम करते
38. ए 2 कार्य करते EE (डॉन- II)
39. ए 2 कार्य करते EE (NL)
40. ए 2 कार्य ईई (इलेक्ट- II)
41. ए 2 कार्य ईई नूर -2 12-13
42. ए 2 वर्क्स ईई (बीपीआर -1) 13-14
43. ए 2 कार्य ईई (पीपी व प्र) 13-14
44. ए 2 कार्य ईई (टीएनआर) 13-14
45. ए 2 कार्यात EE NUR-I 13-14
46. ए 2 कार्य साहित्य रेट यादी 2012-13
47. A2_EE(VASHI)
48. ए 2 काम केएचआर -1 ई 2012-13
49. A2_works EE (PANVEL-II) जून 2013
50. Aए -2 काम (ईई (एनएल)) जून -2014-14
51. ए 2 वर्क्स ईई (जीएचएन) 2012-2013
52. ए 2 वर्क्स ईई (एआयआयओएलएल आणि जीएचएन) 2012 - 2013
53. ए 2 वर्क्स 2012-2013 ईई (जीएन)
54. ए 2 वर्क ईई (जीएन) 2010-2011
55. ए 2 वर्क ईई (जीएन) 2012 - 2013
56. ए 2 वर्क ईई (जीएन) 2012 - 2013
57. ए 2 वर्क ईई (पॅनवेल -2) जून 2013
58. ए 2 काम Hort एप्रिल 2013
59. ए 2 काम Hort मे 2013
60. ए 2 वर्क ईई (केएलएम -2)
61. ए 2 वर्क ईई (विमानतळ -III)
62. ए 2 काम ईई (विमानतळ)
63. ए 2 वर्क ईई (केएलएम-आय)
64. ए 2 काम एसई (डब्ल्यू / एस आणि केएचआर -2)
65. ए 2 वर्क ईई (वाशी)
66. ए 2 वर्क ईई (केएचआर -2)
67. ए 2 वर्क ईई (केएचआर -2)
68. ए 2 काम (ईई (केएलएम- II))
69. ए 2 काम (एसई (एई))
70. ए 2 वर्क ईई (इलेक्ट्रोनिक- आरपी)
71. ए 2 वर्क (ईई (व्हीएसएआय))
72. ए 2 काम GIA & एसई (एचएसजी)
73. ए 2 काम ईई (डब्ल्यू / एस -2) विभाग आर्थिक वर्ष 2014-15 साठी
74. ए 2 वर्क ईई (बीपीआर आणि मुख्यालय)
75. ए 2 कामे ईई (प.पू. व क्यू)
76. ए 2 कार्य करते EE (PP & Q) मे 2015
77. ए 2 वर्क्स ईई (केएचआर -2) मे 2015
78. ए 2 वर्क्स ईई (केएचआर -2) सप्टेंबर 2015

GIA कामाची यादी

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. मंजूरी ईई (उल -2) नंतर जीआयए कार्य
2. मंजूरीपूर्वी EE (उल- II) आधी GIA काम करते
3. मंजूरीनंतर जीआयए कार्य करते (पीएनएल आय)
4. GIA (PNL-I) मान्यतापूर्वी काम करते
5. मंजूरी ईई (द्रोण -1) नंतर जीआयए कार्य करते.
6. मंजूरी ईई (द्रोण- I) पूर्वी जीआयए कार्य करते
7. मंजूरी ईई (केएचआर -1) नंतर जीआयए कार्य करते
8. मंजूरी ईई (केएचआर -1) पूर्वी जीआयए कार्य करते
9. मंजूरी ईई (केएचआर -2) नंतर जीआयए कार्य करते
10. मंजूरी ईई (केएचआर -2) आधी जीआयए कार्य करते
11. मंजूरी ईई (पीएनएल -II) नंतर जीआयए कार्य करते
12. मंजूरी ईई (पीएनएल- II) पूर्वी जीआयए कार्य करते
13. मंजूरी ईई (उल-आय) नंतर जीआयए कार्य करते
14. GIA मंजुरी EE (UL-I) आधी कार्य करते
15. जीआयए कार्यवाही करतात
16. मंजूरीपूर्वी GIA कार्य करते
17. जीआयए नंतर काम करते (ईई (के.एल.एम.- II))
18. जीआयए ईई (केएलएम- II) नंतर काम करतो
19. जीआयए (ईएलई) पूर्वी काम करतो.
20. के.एच.आर.-1 2012 - 2013 पूर्वी जीआयए काम करते
21. KHR-I2012-2013 नंतर जीआयए कार्य करते
22. जीईए ईई (केएलएम -2) 2012 -2013 नंतर काम करते
23. जीआयए ईई (केएलएम -2) -2013 साठी काम करते
24. जीईए ईई नंतर (विमानतळ) 2012 - 2013
25. जीआयए (विमानतळ) 2012 - 2013 पूर्वी काम करते
26. जीआयए ईई (डानो- I) - जुलै 2013
27. GIA EE (KLM-I) 2013 पूर्वी
28. GIA EE (KLM-I) 2013 नंतर
29. GIA SE (W / S & KHR-II) 2013 पूर्वी
30 2013 नंतर GIA SE (W / S & KHR-II)
31 GIA (EE (KLM-II) Aug2013 पूर्वी
32 ऑगस्ट 2013 नंतर जीआयए (ईई (केएलएम- II))
33 जीआयएए (ईई (केएचआर- II)) सप्टेंबर 2015

भौतिक परीक्षणांचे शुल्क

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. साहित्य परीक्षण शुल्क

पे आणि पार्क

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. पे अँड पार्क (एसटीई (आय))
2. पे अँड पार्क (ईई (पीपी आणि क्यू))
3. पे आणि पार्क ईई (टीएनआर) 13-14
4. पे आणि पार्क ईई (बीपीआर -2) 13-14
5. पे आणि पार्क ईई (पीपी आणि क्यू)

अधिभार

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. अधिभार

सिडको अनुसूची दर

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. सिडको अनुसूची दर
2. सीएसआर इंडेक्स आणि नोट

एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको मे 2014
2. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको जून 2014
3. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको जुलै 2014
4. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको ऑगस्ट 2014
5. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको ऑक्टोबर 2014
6. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको डिसेंबर 2014
7. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको 2015
8. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको 2015
9. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सीडको एप्रिल 2015
10. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको मे 2015
11. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सीडको जून 2015
12. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको जुलै 2015
13. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको ऑगस्ट 2015
14. एमआयएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिडको सप्टेंबर 2015

मंजूर कामे

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. मंजूर कामांची यादी (अभियांत्रिकी विभाग)
2. मंजूर काम (सीई (एसपी))

चालू कामे

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. चालू प्रकल्प आिथर्क वषर् 2015 -16

पूर्ण झालेले कामे

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. आिथर्क वषर् 14-15 पूणर् झालेले प्रकल्प
2. आिथर्क वषर् 15-16 पूणर् झालेले प्रकल्प

ड्रेनेज ना हरकत प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी अर्ज

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. फॉरवर्डिंग लेटर
2. परिशिष्ट I
3. परिशिष्ट II

जमिनीचे रिझर्व्ह भाव

जमीन किंमत आणि यंत्रणा

नवी मुंबईच्या विकासाच्या प्रक्रियेत जमीन ही महत्वाची मालमत्ता होती, नवी मुंबईतील बहुआयामी विकासाच्या गटासाठी जमीन हे एक प्रमुख स्त्रोत आहे, जमीनची किंमत संपूर्ण किमतीची पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बाब बनते. प्रत्येक नोड्ससाठी रिझर्व्ह प्राइज (आरपी) म्हणून ओळखले जाणारे ब्रेक-अगदी मूल्य दरवर्षी केले जाते.

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. रिझर्व मूल्य / सरासरी जमीन विकास खर्च यांचा कार्य करणे
2. भिन्नता मूल्य किंवा क्रॉस सब्सिडी
3. सिडकोची नवीन जमीन किंमत आणि जमीन विल्हेवाट पॉलिसी - 2007
4. नवी मुंबईमध्ये सन 200 9 -10 मध्ये अशाप्रकारे आरक्षण मूल्य
5. नवी मुंबईमध्ये वर्ष 2010-11 साठी त्याचप्रमाणे राखीव किंमत
6. नवी मुंबईमध्ये देखील या वर्षासाठी राखीव किंमत 2011-12
7. नवी मुंबईमध्ये वर्ष 2012-13 साठी निद्रित निहाय निधी मूल्य (भाग- I)
8. नवीन मुंबईतील वर्ष 2012-13 साठी नोडसाठी सुधारित आरक्षित किंमत (भाग- II)
9. वर्ष2013 / 14 साठी नवी मुंबईतील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
10. वर्ष 2014-2015 साठी नवी मुंबईतील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत

खारघरसाठी इलेक्ट्रिक एनओसी

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. वीज पुरवठा इन्फ्रास्ट्रॉव विकास शुल्क (पीएसआयडीसी) खारघर नोड

पाणी पुरवठा

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. नवी मुंबईतील पाणी दर
2. पाणीपुरवठा प्रसुती व तपासणी यादी

मु. अ. (न. मु.) यांच्या अखत्यारीतील टी पी क्यू ए कामाची सद्यस्तिथी

अनुक्रमांक विषय पीडीएफ
1. टीपीक्यूएचा तपशील सीव्हीओ (इन्फ्रा) अप लोडिंग कार्य करते
2. टीपीक्यूएचा तपशील सीव्हीओ (जीआयए) अप लोडिंग कार्य करते

सामुग्रीचे आधारभूत दर

सामुग्रीचे आधारभूत दर

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 जानेवारी २०११
2 फेब्रुवारी २०११
3 मार्च २०११
4 एप्रिल २०११
5 मे २०११
6 जून २०११
7 जुलै २०११
8 ऑगस्ट २०११
9 सप्टेंबर २०११
10 ऑक्टोबर २०११
11 नोव्हेंबर २०११
12 डिसेंबर २०११
13 जानेवारी २०१२
14 फेब्रुवारी २०१२
15 मार्च २०१२
16 एप्रिल २०१२
17 मे २०१२
18 जून २०१२
19 जुलै २०१२
20 ऑगस्ट २०१२
21 सप्टेंबर २०१२
22 ऑक्टोबर २०१२
23 नोव्हेंबर २०१२
24 डिसेंबर २०१२
25 जानेवारी २०१३
26 फेब्रुवारी २०१३
27 मार्च २०१३
28 एप्रिल २०१३
29 मे २०१३
30 जून २०१३
31 जुलै २०१३
32 ऑगस्ट २०१३
33 सप्टेंबर २०१३
34 ऑक्टोबर २०१३
35 नोव्हेंबर २०१३
36 डिसेंबर २०१३
37 जानेवारी २०१४
38 फेब्रुवारी २०१४
39 मार्च २०१४
40 एप्रिल २०१४
41 मे २०१४
42 जून २०१४
43 जुलै २०१४
44 ऑगस्ट २०१४
45 सप्टेंबर २०१४
46 ऑक्टोबर २०१४
47 नोव्हेंबर २०१४
48 डिसेंबर २०१४
49 जानेवारी २०१५
50 फेब्रुवारी २०१५
51 मार्च २०१५
52 एप्रिल २०१५
53 मे २०१५
54 जून २०१५
55 जुलै २०१५
56 ऑगस्ट २०१५
57 जानेवारी २०१४ सुधारित
58 फेब्रुवारी २०१४ सुधारित
59 मार्च २०१४ सुधारित
60 एप्रिल २०१४ सुधारित
61 मे २०१४ सुधारित
62 जून २०१४ सुधारित
63 जुलै २०१४ सुधारित
64 ऑगस्ट २०१४ सुधारित
65 सप्टेंबर २०१४ सुधारित
66 ऑक्टोबर २०१४ सुधारित
67 नोव्हेंबर २०१४ सुधारित
68 डिसेंबर २०१४ सुधारित
69 जानेवारी २०१५ सुधारित
70 फेब्रुवारी २०१५ सुधारित
71 सप्टेंबर २०१५
72 ऑक्टोबर २०१५
73 नोव्हेंबर २०१५
74 डिसेंबर २०१५
75 जानेवारी २०१६
76 फेब्रुवारी २०१६
77 मार्च २०१६
78 एप्रिल २०१६
79 मे २०१६
80 जून २०१६
81 ऑक्टोबर २०१५
82 नोव्हेंबर २०१५
83 डिसेंबर २०१५
84 जानेवारी २०१६
85 फेब्रुवारी २०१६
86 मार्च २०१६
87 जुलै २०१६
88 ऑगस्ट २०१६
89 बांधकामाच्या स्टील चा दर जानेवारी २०१४ ते सप्टेंबर २०१६
90 सप्टेंबर २०१६
91 ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६
92 १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८
93 १ जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१७
94 १ एप्रिल २०१७ ते ३१ जुनं २०१७
95 १ जुलै २०१७ ते ३१ सप्टेंबर २०१७
96 ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७
97 जानेवारी ते मार्च २०१८
98 एप्रिल, मे आणि जून २०१८ साठी दर
99 १ जुलै २०१८ ते ३१ सप्टेंबर २०१८
100 ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ साठी (त्रैमासिक) दर
101 ऑक्टोबर २०१९ ते डिसेंबर २०१९ साठी (त्रैमासिक) दर
102 एप्रिल, मे आणि जून २०१९ साठी दर
103 जुलै ते सप्टेंबर २०१९
104 ऑक्टोबर २०१९ ते डिसेंबर २०१९
105 जानेवारी २०२० ते मार्च २०२०
106 शुद्धिपत्रक जानेवारी ते मार्च २०२०
107 एप्रिल २०२० ते जून २०२० साठी दर
108 जुलै 2020 ते सप्टेंबर 2020