अनधिकृत बांधकामांची यादी

अनु क्र. नावाची यादी फाईल / लिंक
1 ०१ जून २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१५
2 ०१ जून २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९
3 ०१ मार्च २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९
4 ०१ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२०
5 ०१ जानेवारी २०२१ ते ३१ जुलै २०२१
6 ०१ ऑगस्ट २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१
7 ०१ जानेवारी २०२२ ते ३१ जुलै २०२२
8 ०१ ऑगस्ट २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२
9 ०१ जानेवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३
10 ०१ एप्रिल २०२३ ते ३० जून २०२३

लॉजिस्टिक पार्क भूसंपादन प्रस्ताव