Tender Notices

निविदा माहिती पुस्तक

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1. निविदा माहिती पुस्तक
2. अभियांत्रिकी/रेल्वे प्रकल्प विभागासाठी ई-निविदा मागवण्याच्या जाहीर सूचनेनुसार निविदाकारांसाठी पात्रतेचे निकष आणि सामान्य तत्वे .

अभियांत्रिकी

कंत्राटीदाराची नोंदणी

क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ.
1. अर्जाचा फॉर्म - सिव्हिल
2. अर्जाचा फॉर्म - इलेक्ट्रीअल
3. शासकीय कंत्राटदाराची नोंद
4. नोंदणी विद्युत कंत्राटदारांची यादी
5. सिव्हिल व इलेक्ट्रिकल निर्मित कामासाठी उत्पादन मान्यता
6. RMC प्रकल्प मंजूर यादी
7. साहित्य परीक्षण प्रयोगशाळा

Quotations

Sr no. Description Pdf.
1. C.A.No.04/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: Supply of Super Troving Raymond Fine Fabric / Other Branded Fabric for Peon, Mukadam, Sweeper & Cleaner Staff.
2. C.A.No. 05/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: Supply of Super Troving Raymond Fine Fabric / Other Branded Fabric for Security Staff.
3. C.A.No. 06/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: Supply of Super Troving Raymond Fine Fabric / Other Branded Fabric for Mali, Mazdoor, Helper, Helper (T) & Meter Reader Staff.
4. C.A.No.07/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: SUPPLY OF BATA / OTHER BRAND LEATHER SHOES FOR SECURITY STAFF
5. C.A.No.08/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: Supply of Bata / Other Brand Leather Shoe for Peon, Mali, Mazdoor, Sweeper,Helper & Etc. Staff
6. C.A.No.09/CIDCO/PERS/M(P)/HKS /2017-18
Description: Supply of Bata / Other Brand Sandal for Female Mali, Mazdoor, Sweeper Staff.

Tender Notices

क्र. क्रमांक अहवालाचे नाव वर्णन पीडीएफ
1 C.A. No. : 04/CIDCO/EE(Palghar-II)/SE(Palghar)/2018-19 Construction of Govt. Guest House including Civil, Electrical & Mechanical, HVAC, Landscaping & on-Site infrastructure works in Sector-17 at Palghar New Town, District Palghar.
2 C.A. No. : 02/CIDCO/EE(DRON-I)/2018-19 Providing & Fixing FRP flap gates to outlet structure of Holding Pond No.01 at Dronagiri (2nd Call)
3 C.A. No. 09/CIDCO/SE(KK & N)/EE(KHR-II)/2017-18 Providing and laying balance water supply line in Sector 35 at Kharghar, Navi Mumbai.
4 C.A. No. 08/CIDCO/SE(KK & N)/EE(KHR-II)/2017-18 Landscape Development for Butterfly Garden on Plot No.9A in Sector 35F at Kharghar, Navi Mumbai.
5 C.A. No. 07/CIDCO/SE(KK & N)/EE(KHR-II)/2017-18 Providing Reclamation using debris from NMMC area and road embankment for 12.5% scheme in Sector 45 at Khrghar, Navi Mumbai.
6 C.A. No. 01/CIDCO/SE(KK & N)/EE(KHR-II)/2018-19 Integrated Infrastructure development work in Sector 34A at Kharghar, Navi Mumbai.
7 C.A. No. 17/CIDCO/EE(DRON-I)/2017-18 Repairs to Potholes & Providing the missing covers to Drain & Sewer line in Sector 15, 15A, 27, 19 & 30 at Dronagiri Node (2nd Call)
8 C.A.No. : 06/CIDCO/EE(ELECT-HSG)/2018-19 Operation, Maintenance & Repairs of street light installation at New Panvel (East & West).
9 CA.No.05/CIDCO/EE(Elect.-HSG)/2018-19. कामोठे नोडच्या ५,६,१२,२०,२१,३१ आणि ३५ सेक्टरमधील बगिचांमध्ये असलेल्या विद्युत यंत्रणेच्या वापर, दुरुस्ती व देखभालीसाठी वार्षिक तत्वावरील निविदा
10 CA.No.14/CIDCO/EE(Elect.-HSG)/2017-18 (1st Extension) Servicing,repairing,maintenance of fire fighting system for Spaghetti Co-op Housing Society Ltd.at sector -15 Kharghar Navi Mumbai(1st Extension).
11 CA NO.02/CIDCO/EE(DRON-I)/2018-19 - EE(DRON-I) Providing & Fixing FRP flap gates to outlet structure of Holding Pond No.01 at Dronagiri
12 CA No. :03/CIDCO/T &C/STE(S&A)/2017- 2018 Selection of I.E. for development of NMIA on DBFOT basis 1)Corrigendum No.1 2) Reply to Pre-Bid Querries 3)Corrigendum No.2
13 CA No.01/CIDCO/SE(HSG-II)/EE(HSG-I)/2018-19 CA No.01/CIDCO/SE(HSG-II)/EE(HSG-I)/2018-19
14 CA.No.12/CIDCO/EE(Elect.-HSG)/2017-18. (1st Call, 1st Extension) Annual Operation, Repairs & Maintenance of street lighting on various Roads in Taloja Phase-ll
15 CA.No.13/CIDCO/EE(Elect.-HSG)/2017-18. (1st Call, 1st Extension) Annual Repairs, Operation & Maintenance of street light installation in Entire Kamothe Node.
16 C.A.No. 03/CIDCO/ T&C/ STE (S&A)/2017-18 Selection of Independent Engineer (IE) for development of Navi Mumbai International Airport on DBFOT basis
17 CA. No. 07/CIDCO/EE(KHR-I)/2017-18 खारघर, नवी मुंबई येथे सेक्टर 1 मधील EHVT लाइनसाठी इलेक्ट्रिक स्विचिंग स्टेशन प्लॉट, सीबीडी बेलापूर ते आप्रोच रोडचे बांधकाम
18 C.A.No.09 /CIDCOIEE(KMT)/20 17-18 नवी मुंबईतील कामोठे मधील सामाजिक सुविधा भूखंडांसाठी सुरक्षा कुंपण पुरविणे
19 C.A.No. 17/CIDCO/EE(DRON-I)/2017-18 द्रोणागिरी नोडमधील सेक्टर १५, १५ए, १९, २७ व ३० मधील रस्त्यातील खड्डे दुरुस्ती तसेच मलःनिस्सारण व सांडपाण्याच्या टाक्यांवरील झाकणे पुरविणे
20 नवी मुंबईतील मानसरोवर रेल्वे स्थानकाच्या फोरकोर्ट भागात पे अँड पार्क ऑपेरेशनसाठी निविदा सूचना C.A.NO: 03/CIDCO/T&C/STE(MRTS&SPl/TE(MRTSl/2017-18