सामाजिक सेवा योजना

Sr.No. Description File
1 अर्जदार संस्थांची यादी
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी भाडेपट्ट्याने द्यावयाचे भूखंड
(योजना क्र.: SSO/04/SCH&Jr.C/Type-III/2019-20)
2 वारंवार विचारले प्रश्न
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी भाडेपट्ट्याने निर्धारित किंमतीन्वये द्यावयाचे नवी मुंबईतील भूखंड
(योजना क्र.: SSO/04/SCH&Jr.C/Type-III/2019-20)