नवीन औरंगाबाद

३० ऑक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १,०१२ हेक्टर क्षेत्रफळावर या शहराची निर्मिती करण्यात आली आहे. अजिंठा-वेरूळ या जागातिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांमुळे मुख्य औरंगाबाद शहराच्या भौतिक सुविधांवरला वाढलेला ताण तसेच काळाच्या ओघात वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेता पर्यायी शहर म्हणून नवीन औरंगाबादचा विकास करण्यात आला. राज्यातील महात्वाच्या सुनियोजित शहरांमध्ये आज या शहराचे समावेश होतो.

सिडकोने केलेल्या विकास नियोजनामुळे नवीन औरंगाबाद शहरामधील औद्द्योगिक क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लागला. समाजातील प्रत्येक स्तरांकरिता सामाजिक सुविधा आणि योग्य नागरी पर्यावरण येथे तयार करण्यात आले आहे. डॉ. सलीम अली तलाव (पक्षी अभयारण्य), नाट्यगृह अशा काही महत्वपूर्ण कामांचा यात समावेश आहे. एकूण ११०० प्रेक्षकांची आसनक्षमता असलेल्या या नाट्यगृहच्या निर्मितीस २१ नोव्हेंबर २००८ रोजी प्रारंभ झाला. १६ डिसेंबर २०१० रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे सुपूर्त करण्यात आले.

गरीब नागरिकांना परवडण्याजोगे घर मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्त्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरांची निर्मिती केली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी हे शहर औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केले.

नवीन लातूर

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे.

लातूर झालर क्षेत्र

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर झालर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे. 

नवीन नांदेड

ऑक्टोबर १९७४ साली सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २५० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या शहरात सर्व प्रकारच्या पायाभूत, भौतिक व सामाजिक सोयी-सुविधांचे नियोजन करण्यात आले. मोंढा मार्केटमध्ये १७४ भूखंड+४२ दुकानांचा विकास सर्व उत्त्पन्न गटांकरिता ७,८८४ घरांची निर्मिती करून ७ ऑक्टोबर २००५ रोजी नवीन नांदेडमधील सोयी-सुविधांचे हस्तांतरण नांदेड-वाघाळा महानगर पालिकेकडे करण्यात आले.

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा....Read More

नवीन नाशिक

मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या उत्तरेकडील एकूण ३९८ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या भूप्रदेशासाठी २८ जानेवारी १९७५ रोजी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. शहर नियोजनाव्यतिरिक्त सिडकोने येथे वाजवी दरात विविध उत्त्पन्न गटांकरिता ६ गृहनिर्माण योजनानांतर्गत २४,५४८ घरांची निर्मिती केलीज्यात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ७,२८० घरे, अल्प उत्पन्न घटकासाठी ११,२९२, मध्यम उत्पन्न घटकासाठी ५,४१५ व उच्च उत्पन्न घटकासाठी ५८२ घरांचा समावेश आहे.

हे नवीन नगर ५०,००० लोकसंख्येसाठी विकसित करण्यात आले आहे ज्यात १२ उपनगरांचा समावेश आहे. त्यांना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, कार्तिक, भाद्रपद, अश्विन, पौष आणि माघ अशी १२ मराठी महिन्यांची नावे देण्यात आले आहेत. रस्ते, सांडपाणी यंत्रणा आणि पाणी पुरवठा योजना या भौतिक सुविधांसह २ मध्यवर्ती सुविधा इमारती, ४ आरोग्य केंद्र, ९ उद्द्यानेव बगीचे, ३ स्मशानभूमी, ५ समाज मंदिर, १ अग्निशमन केंद्र आणि ४ पोलीस ठाणी या सामाजिक सुविधांचा विकास करून सिडकोने हे शहर नाशिक महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण केले.

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा....Read More

मेघदूत, नवीन नागपूर

नवीन नागपू मधील मेघदूत शहराच्या विकासाकरिता २५ ऑक्टोबर १९९६ रोजी राज्य शासनाने सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. प्रारंभी ९३१० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या भूभागात नागपूर आणि हिंगणा तहसील क्षेत्रातील २२ महसुली गावाचा समावेश होता. २१ एप्रिल, २००१ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार ६,८४१ हेक्टर क्षेत्र वगळण्यात आले. पुन्हा १,४६७ हेक्टरचे क्षेत्र मिहान (MIHAN) प्रकल्पाकरिता हस्तांतरित करण्यात आले.

सिडकोने १९९७-९८ साली बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील २० हेक्टर निवासी क्षेत्राची खरेदी केली. या क्षेत्रात अल्प उत्पन्न गटाकरिता एक गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आली. तसेच निवासी भूखंड, निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंड आणि दुकानांचे भूखंड अशा योजना राबविण्यात आल्या. १४.६७ हेक्टरपैकी विक्रीयोग्य १३.६७ हेक्टर इतक्या क्षेत्राची आतापर्यंत विक्री करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा...Read More

चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण

चिखलदरा पर्यटन क्षेत्र
चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण असून विदर्भातील ते एक महत्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. समुद्रसपाटीपासून १,११३ मीटर उंचीवरील हे ठिकाण महाराष्ट्रातील कॉफी उत्पादकाचे एकमेव क्षेत्र आहे. त्याच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून १७ फेब्रुवारी २००६ रोजी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. या स्थळाच्या १,९५३ हेक्टर क्षेत्रफळाचा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याची प्राथामिक जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली.

चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्र  
महाराष्ट्र शासनाने ९ जानेवारी २००८ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार सिडकोची चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्राच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली. एकूण क्षेत्रफळ १९३६ हेक्टरचे अधिसूचित क्षेत्रात चिखलदरा महानगर पालिका अंतर्गत व लगतच्या मोथा, शहापूर, अलाडोह आणि लवाद या ४ गावांचा समावेश आहे. सिडकोने चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्राचा भू-वापर नकाशा तयार केला असून चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्राच्या सध्याच्या भू-वापराचा आराखडा उपसंचालक नगर रचना, अमरावती यांना सुपूर्द केला आहे.

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा...Read More

वाळूज महानगर

दिनांक ७ ऑक्टोबर, १९९१ रोजी वाळूज महानगर प्रकल्पाकरिता सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नागरी उपक्रमांना औद्योगिक केंद्रांच्या कक्षेभोवती फिरते ठेवील अशी वर्तुळाकार नगराची संकल्पना परिभ्रमणाचा मार्ग आर्थिक, सामाजिक आणि वाणिज्यिक क्षेत्राला सोयीस्कर आणि उपयुक्त ठरणारे जमीन मालकांचा विकासात प्रत्यक्ष सहभाग या पद्धतीने प्रकल्प राबविण्यात आला. औरंगाबादपासून १२ कि.मी. उत्तरेस, औरंगाबाद - पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या नजीक ८,५७१ हेक्टर क्षेत्रात विस्तार वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि निवासी सुविधांनी युक्त असून विविध उत्त्पन्न गटांकरिता वाजवी किमतीत आवास. निवासी औद्योगिक विकासाने समृद्ध परिसर

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा...Read More

वसई-विरार उपप्रदेश

१४ मे, १९९० रोजी वसई - विरार उपप्रदेश प्रकल्पाकरिता सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एकूण अधिसूचित क्षेत्र ३८००० हेक्टर, पैकी ९३५३ हेक्टर नगर क्षेत्र. उर्वरित १४२५ हेक्टर हे विकासार्थ क्षेत्र होते. या क्षेत्रात नियोजनविहीन विकासाला आळा घालण्यासाठी तसेच उद्दिष्ट्य सिडकोसमोर ठेवण्यात आले.

शासनाकडून मिळालेले व्याजविरहित कर्ज रु. ४०० लाख रुपयांवर सिडकोने कामास प्रारंभ केला. रस्ते, सांडपाणी व मलनिःसारण वाहिन्या, पाणी पुरवठा अशा सुविधा विकासावर एकूण ५२७०.२४ लक्ष रुपयांचा खर्च दिनांक ३१/१२/२००७ पर्यंत करण्यात आला. नियोजनबद्धरीत्या विकसित भूप्रदेश सिडकोने ७ मे २०१० रोजी वसई-विरार महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हस्तांतरित केला.

 • विकास नियंत्रण नियमावली 
 • विकास परवाना मिळविण्यासाठी 
 • वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त भूवापर
 • वेगवेगळ्या क्षेत्रातील भूवापरानुसार बांधीव क्षेत्र व चटईक्षेत्र 
 • भूखंड विकासासाठी आवश्यक नियोजन परवाने  
 • इमारत आरखड्याबाबत नियम 
 • जोडपत्र  

ओरास - सिंधुदुर्ग

१९८९ साली सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या टोकावर आणि सिधुदुर्गच्या केंद्रस्थानी ओरस वसले आहे. मूळ ४३० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून शासनाने ती १,०२० हेक्टर केली.  या प्रकल्पाचा आराखडा आणि जिल्हा मुख्यालयाची रचना विख्यात वस्तुतज्ञ श्री. ए. पी. कानविंदे यांच्या सहकार्याने करण्यात  आली.

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा...Read More

खोपटा

उरण तालुक्यातील २५ गावे व पनवेल तालुक्यातील ७ गावे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ९,३९४ हेक्टर या नगरच्या अखत्यारीत येते. द्रोणागिरी औद्योगिक विभागानजिक असून, कारंजा खाडीने विभागलेल्या या क्षेत्राला खोपटा पुलाने जोडले आहे. सिडकोने पनवेल तालुक्यातील गावांचा भू-वापर नकाशा आणि विकास आराखडा २८ मार्च २००७ रोजी शासनास सादर केला....Read More

खोपटा नवीन शहर माहिती

1. खोपटा अधिसूचना
2. खोपटा डी. सी. आर. मंजूर
3. खोपटा ६ गावांचा नकाशा
4. खोपटा ३२ गावांचा नकाशा

औरंगाबाद झालर क्षेत्र

मराठवाडा प्रदेशातील औरंगाबाद शहर शैक्षणिक, वाणिज्यिक तथा उद्योगधंद्याच्या बाबतीत येथील विकास झपाट्याने होत आहे.. या शहरातील झालर क्षेत्रामधील नागरीकरण पाहता, महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासाकरिता शासनाच्या अधिसूचनेनुसार ३ ऑक्टोबर, २००६ रोजी औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासाकरिता सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. औरंगाबाद महानगरपालीकेच्या हद्दीबाहेराची २८ गावे मिळून एकूण १६,३९७ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पा अंतर्गत येते. औरंगाबाद प्रादेशिक आराखड्यानुसार नियोजित भूवापर ५४% हरितीकरण, २१% निवास, १९% वनीकरण उर्वरित औद्योगीकरण तथा अन्य वापर विभागांकरिता.

 • प्रारूप विकास आराखडा
 • औरंगाबाद झालरक्षेत्र प्रारूप विकास आराखडा अहवाल
 • प्रारूप विकास नियंत्रण व विकास नियमावली
 • विभाग १
 • विभाग २
 • विभाग ३
 • विभाग ४
 • विभाग ५
 • विभाग ६

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा  ....Read More

जालना नवे शहर

महाराष्ट्र शासनाने नवीन जालना शहरासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. दरेगाव आणि नागेवाडी अशी दोन गावे तर जालना जिल्हा मिळून एकूण क्षेत्रफळ ४७० हेक्टर एवढी या क्षेत्राची व्याप्ती आहे.  

अधिक माहितीसाठी पोर्टल पहा, येथे ‘क्लिक’ करा...Read More

पालघर

पालघर १ ऑगस्ट २०१४ रोजी राज्य शासनाने पालघरला महाराष्ट्राचा ३६ वा जिल्हा घोषित केला. एकूण ५,३४४ चौ.कि.मी. क्षेत्र असलेल्या पालघरमध्ये पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, डहाणू, मोखाडा, तलसरी आणि वसई या ८ तालुक्यांचा समावेश आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २९,९०,११६ एवढी असून त्यात शहरी लोकसंख्या १,४३,५२१० (४८%) आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या प्रमुख व्यवसायांमध्ये मासेमारी, कृषी आणि औद्योगिक कामाचा समावेश आहे.

सिडको – विकास प्राधिकरण

नवीन पालघर जिल्ह्याच्या सुमारे ४४०.५८ हेक्टर क्षेत्रासाठी एम.आर.टी.पी. (म.वि.न.नि.) कायदा १९६६ अन्वये नविन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली. पालघर नवीन शहर प्रकल्पात ७ महसूली गावे आहेत, पालघर, कोळगाव, मोरेकुरण, नंदोरे, दापोली, टेभोडे आणि शिरगाव. विकसित होणा-या भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये सभागृह, रस्ते, पदपथ,पाणी पुरवठा, मलःनिस्सारण, वीज पुरवठा यांचा समावेश आहे.

जिल्हा मुख्यालय तपशील

पालघर जिल्हा मुख्यालय सुमारे १०३.५८ हेक्टर क्षेत्रावर नियोजित असून ३ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. पालघर-बोईसर राज्य महामार्गाच्या जवळ असलेल्या सेक्टर-१५, कळगांव-पालघर न्यू टाऊन या मोक्याच्या जागेवर हे मुख्यालय वसविले जात आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय विकास कामांमध्ये भौतिक पायाभूत सुविधांसह जिल्हा मुख्यालयातील पुढील इमारतींचा समावेश आहे. जिल्हा मुख्यालय कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस अधीक्षक, नवीन प्रशासकीय इमारत (ब्लॉक-ए आणि बी), जिल्हा व सत्र न्यायालय, गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर यांचा समावेश आहे.

हरित वैशिष्ट्ये

प्रत्येक इमारती सभोवतालचा परिसरात हिरवळ, झाडे, बागा तसेच कार, मोटरसायकलीं आणि सायकलींसाठी विस्तृत वाहनतळ असेल.नागरिकांच्या वर्दळीला अडथळा येउ नये यासाठी येण्या-जाण्यासाठी ऐस-पैस मार्गिका असतील. वायुविजनास अनुकूल अशा पद्धतीने आवारे, स्वागतकक्ष आणि मार्ग यांची रचना केली जाईल. स्थानिक आणि आधुनिक स्थापत्यशैलीचा संगम असलेले आकर्षक बांधकाम केले जाईल. इतर वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:

 • प्रदर्शनी भागात चमकदार अशा काचसदृश जी.आर.सी. कॉंक्रीटचा वापर
 • नैसर्गिकरित्या उजेडाचे अधिकाधिक परिवर्तन होण्यासाठी जमिनीवर मोठ्या फरशांचा वापर
 • उर्जा-सक्षम स्वयंचलित दिव्यांची आणि संबधित उपकरणाची रचना
 • नैसर्गिकरित्या पर्जन्यजल निचरा होण्यासाठी जलप्रवाहाचे एकत्रीकीकरण
 • एच.व्ही.ए.सी. वीज आणि पाणी सुविधा यांसाठी उर्जा-सक्षम सेवा उपकरणांचा वापर
 • कडक उन्हाला अटकाव करण्यासाठी इमारतींभोवती योग्य पद्धतीने छतांची रचना
 • पावसाचे पाणी मुरविण्याची, सांडपाण्याचा शिंपणादि कामांसाठी पुनर्वापर