भूसंपादन

अनु क्र. दिनांक वर्णन फाईल / लिंक
1 17-02-2021 लॉजिस्टिक पार्क भूसंपादन प्रस्ताव येथे क्लिक करा
2 14-12-2021 भूसंपादनाची यादी सर्वेक्षण क्रमांक

लॉजिस्टिक पार्क भूसंपादन प्रस्ताव


अनु क्र. वर्णन फाईल
1 अभिव्यक्ती स्वारस्याची जाहीर सूचना
2 संमतीपत्र
प्रस्तावित भूसंपादन अंतर्गत सर्वेक्षण क्रमांकाची यादी
1 बेलोंडेखार
2 चिर्ले
3 धुतूम
4 गावठाण
5 जांभुळपाडा
6 जासई
7 कौली बेलोंडेखार
8 पौंडखार