नवी मुंबई आणि खोपटा मधील विकास परवानगी

जीडीआरसीआर बुकलेट

नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्रासाठीच्या सिडको सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट यांना २.५ चटईक्षेत्र देण्याबाबत

विकास परवानगी

स्वीकृत प्रकरणे

वर्ष पीडीएफ . पीडीएफ .
जानेवारी - १५ जानेवारी - ओ.सी. जानेवारी - सी. सी.
फेब्रुवारी - १५ फेब्रुवारी - ओ.सी. फेब्रुवारी - सी. सी.
मार्च - १५ मार्च - ओ.सी. मार्च - सी. सी.
एप्रिल - १५ एप्रिल - ओ.सी. एप्रिल - सी. सी.
मे - १५ मे - ओ.सी. मे - सी. सी.
जून - १५ जून - ओ.सी. जून - सी. सी.
जुलै - १५ जुलै - ओ.सी. जुलै - सी. सी.
ऑगस्ट - १५ ऑगस्ट - ओ.सी. ऑगस्ट - सी. सी.
जानेवारी - १४ जानेवारी - ओ.सी. जानेवारी - सी. सी.
फेब्रुवारी - १४ फेब्रुवारी - ओ.सी. फेब्रुवारी - सी. सी.
मार्च - १४ मार्च - ओ.सी. मार्च - सी. सी.
एप्रिल - १४ एप्रिल - ओ.सी. एप्रिल - सी. सी.
मे - १४ मे - ओ.सी. मे - सी. सी.
जून - १४ जून - ओ.सी. जून - सी. सी.
जुलै - १४ जुलै - ओ.सी. जुलै - सी. सी.
ऑगस्ट - १४ ऑगस्ट - ओ.सी. ऑगस्ट - सी. सी.
सप्टेबर - १४ सप्टेबर - ओ.सी. सप्टेबर - सी. सी.
ऑक्टोबर - १४ ऑक्टोबर - ओ.सी. ऑक्टोबर - सी. सी.
नोव्हेंबर - १४ नोव्हेंबर - ओ.सी. नोव्हेंबर - सी. सी.
डिसेंबर - १४ डिसेंबर - ओ.सी. डिसेंबर - सी. सी.
जानेवारी - १३ जानेवारी - ओ.सी. जानेवारी - सी. सी.
फेब्रुवारी - १३ फेब्रुवारी - ओ.सी. फेब्रुवारी - सी. सी.
मार्च - १३ मार्च - ओ.सी. मार्च - सी. सी.
एप्रिल - १३ एप्रिल - ओ.सी. एप्रिल - सी. सी.
मे - १३ मे - ओ.सी. मे - सी. सी.
जून - १३ जून - ओ.सी. जून - सी. सी.
जुलै - १३ जुलै - ओ.सी. जुलै - सी. सी.
ऑगस्ट - १३ ऑगस्ट - ओ.सी. ऑगस्ट - सी. सी.
सप्टेंबर - १३ सप्टेंबर - ओ.सी. सप्टेंबर - सी. सी.
ऑक्टोबर - १३ ऑक्टोबर - ओ.सी. ऑक्टोबर - सी. सी.
नोव्हेंबर - १३ नोव्हेंबर - ओ.सी. नोव्हेंबर - सी. सी.
डिसेंबर - १३ डिसेंबर - ओ.सी. डिसेंबर - सी. सी.
जानेवारी - 2012 जानेवारी - ओ.सी. जानेवारी - सी. सी.
फेब्रुवारी - 2012 फेब्रुवारी - ओ.सी. फेब्रुवारी - सी. सी.
मार्च - 2012 मार्च - ओ.सी. मार्च - सी. सी.
एप्रिल - 2012 एप्रिल - ओ.सी. एप्रिल - सी. सी.
मे - 2012 मे - ओ.सी. मे - सी. सी.
जून - 2012 जून - ओ.सी. जून - सी. सी.
जुलै - 2012 जुलै - ओ.सी. जुलै - सी. सी.
ऑगस्ट - 2012 ऑगस्ट - ओ.सी. ऑगस्ट - सी. सी.
सप्टेंबर - 2012 सप्टेंबर - ओ.सी. सप्टेंबर - सी. सी.
ऑक्टोबर - 2012 ऑक्टोबर - ओ.सी. ऑक्टोबर - सी. सी.
नोव्हेंबर - 2012 नोव्हेंबर - ओ.सी. नोव्हेंबर - सी. सी.
डिसेंबर - 2012 डिसेंबर - ओ.सी. डिसेंबर - सी. सी.

मंजूर केसेस मिळतील

वर्ष पीडीएफ
जानेवारी -2011 जानेवारी -2011
फेब्रुवारी -2011 फेब्रुवारी -2011
मार्च -2011 मार्च -2011
एप्रिल -2011 एप्रिल -2011
मे -2011 मे -2011
जून -2011 जून -2011
जुलै 2011 जुलै - 2015
ऑगस्ट -2011 ऑगस्ट -2011
सप्टेंबर 2011 सप्टेंबर 2015
ऑक्टोबर - 2011 ऑक्टोबर - 2011
नोव्हेंबर - 2011 नोव्हेंबर - 2011
डिसेंबर - 2011 डिसेंबर - 2011
जाने -2010 जाने -2010
फेब्रुवारी -2010 फेब्रुवारी -2010
मार्च -2010 मार्च -2010
एप्रिल -2010 एप्रिल -2010
मे - 2010 मे - 2010
जून -2010 जून -2010
जुलै -2010 जुलै -2010
ऑगस्ट -2010 ऑगस्ट -2010
सप्टेंबर -2010 सप्टेंबर -2010
ऑक्टो -2010 ऑक्टो -2010
नोव्हेंबर -2010 नोव्हेंबर -2010
डिसें -2010 डिसें -2010
जानेवारी - 2009 जानेवारी - 2009
फेब्रुवारी - 2009 फेब्रुवारी - 2009
मार्च - 2009 मार्च - 2009
एप्रिल - 2009 एप्रिल - 2009
मे - 2009 मे - 2009
जून - 2009 जून - 2009
जुलै - 2009 जुलै - 2009
ऑगस्ट - 2009 ऑगस्ट - 2009
सप्टेंबर - 2009 सप्टेंबर - 2009
ऑक्टोबर - 2009 ऑक्टोबर - 2009
नोव्हेंबर - 2009 नोव्हेंबर - 2009
डिसेंबर - 2009 डिसेंबर - 2009
जानेवारी - 2008 जानेवारी - 2008
फेब्रुवारी - 2008 फेब्रुवारी - 2008
मार्च - 2008 मार्च - 2008
एप्रिल - 2008 एप्रिल - 2008
मे - 2008 मे - 2008
जून - 2008 जून - 2008
जुलै - 2008 जुलै - 2008
ऑगस्ट - 2008 ऑगस्ट - 2008
सप्टेंबर - 2008 सप्टेंबर - 2008
ऑक्टोबर - 2008 ऑक्टोबर - 2008
नोव्हेंबर - 2008 नोव्हेंबर - 2008
डिसेंबर - 2008 डिसेंबर - 2008
जानेवारी - 2007 जानेवारी - 2007
फेब्रुवारी - 2007 फेब्रुवारी - 2007
मार्च - 2007 मार्च - 2007
एप्रिल - 2007 एप्रिल - 2007
मे - 2007 मे - 2007
जून - 2007 जून - 2007
जुलै - 2007 जुलै - 2007
ऑगस्ट - 2007 ऑगस्ट - 2007
सप्टेंबर - 2007 सप्टेंबर - 2007
ऑक्टोबर - 2007 ऑक्टोबर - 2007
नोव्हेंबर - 2007 नोव्हेंबर - 2007
डिसेंबर - 2007 डिसेंबर - 2007