मेट्रो रेल्वेची निकड

NAVI MMUMBAI METRO
 

प्रत्येक दिवसागणिक नवी मुंबई शहर अधिकाधिक वृद्धिंगत होत आहे. नागरिकांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाल्याने खाजगी वाहनांचे प्रमाण आणि पर्यायाने रस्त्यावरील वाहतुकीतचे प्रमाणही प्रचंड वाढत आहे. खाजगी वाहनांना पर्याय म्हणून सार्वजनिक वाहतुकीचा चांगला आणि अधिक सक्षम पर्याय ठरू शकेल तसेच भविष्यकालीन गरज पूर्ण करेल अशी वाहतूक यंत्रणा ही गरज बनली आहे.

पारंपरिक सार्वजनिक जलद वाहतूक यंत्रणा म्हणून मेट्रो रेल्वे हा एक सक्षम पर्याय तयार झाला आहे. उन्नत मार्गावरील मेट्रो रेल्वे नवी मुंबईच्या रस्त्यावरून यशस्वीपणे धावू शकेल. या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी जमीन ही खाजगी मालमत्तेचा भाग नसून सरकारी जमिनीचाच भाग आहे. त्यामुळे इतरत्र जमीन हस्तांतरणामध्ये वाया जाणार्‍या वेळेची बचत होणार आहे.

 या प्रकल्पामुळे शहराची आर्थिक उलाढाल तर वाढेल सोबतच शहराकडे येणार्‍या लोंढ्यांमुळे पारंपरिक वाहतुकव्यवस्थेवरचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा ताण कमी होणार आहे. विद्यमान रस्त्यांची सुधारणा आणि पनवेल/नेरूळ-सीवूड्स-उरण मार्ग, मुख्य मुंबईशी जोडणारा जलमार्ग यांसारख्या काही नवीन मार्गांच्या विकासाने नवी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला एक वेगळीच कलाटणी मिळेल आणि नवी मुंबईला एक नवा चेहरा लाभेल.

मेट्रो रेल्वेचा आराखडा

मुंबईच्या वाहतूक प्रणालीशी संपर्क वाढविण्यासाठी सिडकोने शहरातील मेट्रो रेल्वे मार्गांचा विचार केला आहे. दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळाकडे सल्लागार म्हणून नवी मुंबईच्या वाहतूक विकासाचा सुसाध्यता अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मोनोरेल, बस यांसारख्या विविध वाहतुकीच्या पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर इतर पर्यायांच्या तुलनेत अधिक सक्षम, प्रदूषणमुक्त आणि कमी जागा व्यापणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचा पर्याय सल्लागारांनी सुचविला.

मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण सहा मार्गिकांची आखणी केली, त्यांपैकी उरण-रांजणपाडा-नेरूळ आणि रांजणपाडा-खारकोपर-सीवूड्स या दोन मार्गिका यापूर्वी मेट्रोच्या मार्गांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या पण आता त्यांचा उपनगरीय मार्गांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळ आणि एल. ई. ए. असोसिएट्स साऊथ एशिया प्रा. लि. यांनी केलेल्या सूचनांनुसार मेट्रोच्या मार्गिकांचा विकास टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार आहे. बेलापूर-खांदेश्वर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मार्गिका तीन टप्प्यांत विकसित करण्यात येणार आहे. बेलापूर ते पेंधर या पहिल्या टप्प्यात एमआयडीसी ते खांदेश्वर द्वितीय टप्पा पेंधर आणि एमआयडीसी तिस-या टप्प्यात खालील प्रमाणे मार्ग-१ विकसित करणे प्रस्तावित आहे.

बेलापूर-पेंधर-कळंबोली-खांदेश्वर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सप्टेंबर ३०, २०१० रोजी भारतीय ट्राम वे कायदा, १८८६ च्या अंतर्गत नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका-१ चा (बेलापूर- पेंधर- कळंबोली-खांदेश्वर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) विकास करण्यासाठी सिडकोची अधिकृतपणे नेमणूक केली.

टप्पा मार्ग लांबी मेट्रो स्थानके प्रकल्प खर्च
टप्पा-१ बेलापूर-खारघर- तळोजा-पेंधर 11.10 किमी 11 रु 1,985 कोटी
टप्पा-२ एमआयडीसी तळोजा-कळंबोली-खांदेश्वर(न.मु.आ.वि.र्यंत 10.30 किमी 8 रु. 1,509 कोटी 
टप्पा-३ टप्पा १ व २ मधील आंतरजोड 2.00 किलोमीटर 1 रु. 574 कोटी
एकूण   23.40 किमी  20 रु. 4,068 कोटी

नियोजित प्रकल्प

बेलापूर-तळोजे-खांदेश्वर कॉरीडॉर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सिडकोच्या निधीतून अंमलात येईल असा निर्णय सिडकोने घेतला आहे आणि त्यानुसार पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा भूमिपूजन १ मे २०११ रोजी पार पडले.

अनुक्रमांक कॉरिडॉर लांबी प्राधान्य अंमलबजावणी संस्था
1 सीबीडी बेलापूर-तळोजे-खांदेश्वर-न. मु. विमानतळ 23.40किमी I सिडको
2 मानखुर्द-पनवेल- शिवडी-खारकोपर 32 किमी II एमएमआरडीए
3 न.मु. विमानतळ (एमटीएचएल) 22 किमी II एमएमआरडीए
4 दिघे-तुर्भे- बेलापूर 20किमी III एनएमएमसी
5 वाशी-घणसोली-महापे 9 किमी III एनएमएमसी


पहिला टप्पा
हा मानसरोवर-तळोजा उपनगरीय रेल्वेचा पर्याय आहे. सी.बी.डी. बेलापूर-पेंधर-खांदेश्वर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कॉरिडॉरचे क्षेत्र विकसित होत आहे आणि मेट्रो विकासाला चालना देईल. जमिनीच्या किंमतीवर सिडको अतिरिक्त प्रीमियम आकरेल ज्यातून बांधकामाचा काही खर्च भागविला जावू शकेल. सी.बी.डी. बेलापूर-पेंधर-कळंबोली-खांदेश्वर मार्गिकेचा विकास तीन टप्प्यांत करावा असे डीएमआरसीने सुचविले आहे.

टप्पा मार्ग लांबी स्थानके प्रकल्प खर्च
टप्पा-१ बेलापूर-खारघर- तळोजा-पेंधर 11.10 किमी 11 रु 1,985 कोटी
टप्पा-२

एमआयडीसी तळोजा- कळंबोली-खांदेश्वर
(न.मु.विमानतळापर्यंत विस्तार प्रस्तावित)  

10.30 किमी 8 रु. 1,509 कोटी
टप्पा-३ टप्पा १ व २ मधील आंतरजोड 2.00 किलोमीटर 1 रु. 574 कोटी
एकूण   23.40 किमी 20 रु. 4,068 कोटी


प्राधान्यक्रम १
पहिल्या मार्गिकेच्या २ व ३ मार्गांचे काम विमानतळाच्या बरोबरीने एकाच वेळी करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे काम सिडकोच्या हद्दीत येत असल्याने या मार्गात अतिक्रमण, अडथळे, वन विभागाची जागा किंवा मोठ्या इमारती नाहीत. परिणामी हे काम पूर्ण होण्यास अडचण नाही.

प्राधान्यक्रम २
हा पट्टा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) हद्दीत येतो.

  1. नमुआवि द्वारे मानखुर्द-पनवेल अंदाजे ३२ कि. मि.
  2. शिवडी-खारकोपर- नमुआवि (एमटीएचएल)  अंदाजे २२ कि. मि. 

प्राधान्यक्रम ३
हा पट्टा नवी मुंबई महानगरपलीकेच्या हद्दीत येतो.

  1. दिघे-तुर्भे-बेलापूर अंदाजे २० कि. मि.
  2. वाशी-घणसोली-महापे अंदाजे ९ कि. मि.  

खाजगी-सार्वजनिक सहभागातून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. राज्य/केंद्र शासनाचे साहाय्य कालानुरूप घेतले जाईल.

तांत्रिक वैशिष्ट्ये

एलिव्हेटेड मेट्रोच्या संदर्भात व्हायाडक्ट ए व्हवायडॉ हा एक व्यासपीठ आहे ज्यावर मेट्रो रेल्वे ट्रॅक बांधला जाईल. ते रस्तेबाहेर फिरत राहतील कारण रस्त्याच्या विभाजकांवर बांधला जाईल आणि त्यामुळे रस्ता वाहतूक अडथळा नसल्याची खात्री करुन घेईल. 

व्हायडक्टची
अधोरेखित विद्यूकाचे मोठ्या भागावरील अधोसंरचनामध्ये फक्त समर्थित स्पेन्सचा समावेश आहे. तथापि विद्यमान पूल, स्पेशल स्टील किंवा निरंतर युनिट मोठ्या क्रॉसिंग / ओवरसह किंवा पुरविल्या जातील. जवळजवळ सर्व सर्व समर्थित मानक स्पेन्ससाठी बॉक्स गर्डर अधिकाधिक बांधणी प्री-कास्ट आणि प्री-टॅस्टेड सेगमेंटल कन्स्ट्रक्शन ऑफ इपॉक्नी बाँडेड जॉइंट्सद्वारे केली जाईल.
व्हायडक्ट अधिरचनेचा एकल कास्ट-इन-प्लेस आर.सी. मानक परिभ्रमणासाठी, घाट थोडावेळ बॉक्स जाब्सच्या खाली धरून राहण्यास मदत करते. पावसाच्या पाण्यावर ओलाडण्यामुळे ड्रेनेजसाठी खांबावर एक बाह्य उतार (खांब) दिला जाईल. 

स्टेशन्स
तिकिटिंग, सूचना केंद्र इत्यादीसारख्या प्रवासी सुविधा तसेच कार्यक्षेत्रातील भाग ही सार्वजनिक व गैर-सार्वजनिक विभागात विभागल्या जातील. स्टेशन रस्त्याच्या मधोमध असल्याने, गावाच्या अंतर्गत 5.5 मीटरचा किमान उभ्या लाटेचा पुरवठा केला जाईल. 

प्लॅटफॉर्म
प्लॅटफॉर्म रस्त्यांवरून सुमारे 12.5 मीटरच्या स्तरावर आहेत. पेअर क्षेत्रामध्ये पायऱ्या, एस्केलेटर आणि लिफ्टची तरतूद केली गेली आहे, उदा. कॉसॉर्स ते प्लॅटफॉर्म. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर, एका एस्केलेटरची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, संमेलनाशी कनेक्ट असलेल्या प्रत्येक व्यासपीठावर दोन सीरीयके 6 मीटरच्या संयुक्त रूंदीसह प्रदान केल्या जातात. 
ही पायर्या आणि एस्केलेटर एकत्रितपणे 5.5 मिलीमीटरमध्ये प्लॅटफॉर्मवरून आपत्कालीन परिस्थितीत जास्तीत जास्त जमा झालेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी पुरेसा एस्केप क्षमता प्रदान करते. वृद्ध आणि अपंगांसाठी प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी एक उचलले गेले आहे. रस्त्यापासून जवळ जवळ 8 मीटर पर्यंत वाढणा-या रस्त्यांवरून रस्त्यावरून होणाऱ्या प्रवाशांच्या हालचालींच्या हालचालींच्या पायर्यांखेरीज एस्केलेटर आणि लिफ्टची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. 

सिग्नलिंग
एनएमएमसाठी सिग्नलिंग सिस्टम स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण (एटीपी), ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन (एटीओ) आणि ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन (एटीएस) यांचा समावेश असलेल्या एक सतत स्वयंचलित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली आहे. सिग्नलिंग आणि ट्रेन कंट्रोल सिस्टीम, उप-घटक / प्रणाली आंतरराष्ट्रीय मानके यांच्याशी सुसंगत असतील जसे की सेनईएलईसी, आयईसी, बीएस, आयएस, आयटीयू-टी इत्यादी.
एटीपी ब्रेकिंग वक्रावर सतत लक्ष ठेवून सक्षम लक्ष्यित पॉइंट, स्टॉपिंग पॉईंट, ट्रॅव्हल आणि रोलबॅकचे दिशानिर्देश, गती आणि विशिष्ट निर्बंध यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सक्षम असेल आणि रेल्वे गाड्यांच्या दरम्यान सुरक्षा अंतर कायम ठेवेल. आवश्यक असल्यास, त्यास ऑडिओ-व्हिज्युअल इशारा आणि ब्रेक्सचा उपयोग देखील होऊ शकतो.
रेल्वे नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण स्टेशन नियंत्रण कक्षाकडून केले जाईल. मार्ग-क्रॉसिंग / मार्गांची स्थापना करण्यासाठी संगणक-आधारित इंटरलॉकिंग प्रदान केले जाईल. दळणवळण आधारित रेल्वे नियंत्रण (सीबीटीसी) सिग्नलिंगदेखील डिपोमध्ये वापरण्यात येईल. 

डेपो-आणि-कार्यशाळा
तळोजा येथे एक डेपो-कम-कार्यशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये खालीलपैकी किमान तपासणी व लाइन-ईची अनिर्धारित दुरुस्ती, सर्व पीओएच / आयओएच आणि दोन्ही ओळींच्या दुरुस्तीची कामे आणि लाइनच्या रेक्सच्या स्टॉलिंगचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल. -आय.
खांदेश्वर येथील किरकोळ डिपोचा वापर किरकोळ तपासणी आणि लाइन -2 गाड्यांची अनिर्धारित दुरुस्ती, मोठी किंवा लहान उपकरणे बदलणे, डब्यांची उचलणे आणि लाइन -2 उपकरणांच्या देखरेखीसाठी सर्व गाड्यांच्या स्थिर करण्याकरिता वापरण्यात येईल.
प्रमुख घटकांच्या स्थिती नियंत्रणाद्वारे उपकरणाच्या कामगिरीचे परीक्षण करणे. ही संकल्पना म्हणजे गरज आधारित देखभालीची व्यवस्था विकसित करणे, ज्याचा दैनिक तपासणी, 'ए' तपासणी, 'बी' प्रकार तपासणी, 'आयओएच' आणि 'पीओएच' सारख्या वेळापत्रकाप्रमाणे योग्य प्रकारे कॉन्फिगर करणे शक्य आहे. श्रमाविषयक गहन कार्यपद्धती किमान ठेवली जातात. विश्वसनीयता सह गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कला यंत्रणा स्टेटसह ऑटोमेशन.

प्रवासी सुविधा

संसदेमध्ये प्रवासी सुविधा जसे तिकीट काउंटर्स / स्वयंचलित तिकिटे विकणारी मशीन, तिकीट गेट इत्यादी प्रस्तावित आहेत. या सर्व सुविधा एकसारख्या एकसारख्या प्रणालीसाठी उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत, जरी सुविधांची आवश्यकता स्टेशन-स्टेशनपर्यंत बदलू शकते 
हे प्लॅटफॉर्म रुंदी आणि पायर्या / एस्केलेटरच्या तरतूदी लागू होते. सर्व स्टेशनसाठी सामान्य कार्यकाळात 2031 पर्यंत कुठल्याही स्टेशनवर आवश्यक असलेली सर्व क्षमता वापरली गेली आहे. या कारणास्तव, पीक टप्प्याटप्प्याने पीक तासांच्या वाहतुकीचे 2% असे गृहित धरले जाते आणि आपत्कालीन स्थितीत स्थानकावर स्टेशनवर खाली येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

तिकिट गेट्स
कोणत्याही स्टेशनवर कमीतकमी दोन तिकीट दरवाजे पुरवले जातील. सर्व स्थानकांवर एकसमान जागा देण्यात आली आहे जिथे दरवाजे स्थापित केले जाऊ शकतात आणि जेव्हा आवश्यक असेल. ओळीच्या कार्याच्या सुरुवातीला मॅन्युअल तिकिट जारी करण्याच्या प्रस्तावित प्रस्तावित आहे. नंतरच्या टप्प्यावर, सदस्यांमध्ये स्पेसची तरतूद केल्याबद्दल स्वयंचलित टीआयएम वापरल्या जाऊ शकतात. प्रस्तावित तिकीट यंत्रणा सिंगल प्रवासासाठी मल्टीपल जर्नी आणि टोकनसाठी कमी स्मार्ट कार्ड प्रकारचा संपर्क असेल. 

दूरसंचार
दूरसंचार प्रणालीमध्ये रेडिओ सिस्टम, क्लोज सर्किट टीव्ही, सार्वजनिक घोषणा (पीए), लोक सूचना डिस्प्ले सिस्टम (पीआयडीएस), टेलिफोन इत्यादी समाविष्ट आहेत. दूरसंचार यंत्र सिग्नलिंग सिस्टीम आणि एससीएडीए, एएफसी इत्यादीसारख्या अन्य प्रणालींसाठी संप्रेषण आधारस्तंभ म्हणून कार्य करते. प्रस्तावित दूरसंचार यंत्रणा खालील गरजेची पूर्तता करेल:

  • स्टेशनला समर्पित संप्रेषण आणि टेलिफोन एक्सचेंज
  • रेल्वे गंतव्य निर्देशक
  • एकात्मिक प्रवासी घोषण प्रणाली,
  • प्रवासी माहिती आणि प्रदर्शन प्रणाली
  • केंद्रीय नियंत्रण आणि स्थलांतरित कार आणि देखभाल कर्मचारी यांच्यात त्वरित ऑनलाइन रेडिओ कम्युनिकेशन, वाहतूक नियंत्रण, देखभाल नियंत्रणाचे नियंत्रण आणि आपत्कालीन नियंत्रण

कम्युनिकेशन सिस्टम सिस्टम
डिजिटल ट्रंक रेडियो तंत्रज्ञानावर आधारित टेटर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड असेल. ही प्रणाली आता परदेशात मेट्रो / रॅपिड ट्रान्झिट सेवांमधील मोबाइल रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. सर्व स्टेशन आणि ओसीसी निश्चित रेडिओ सेटसह प्रदान केले जातील. या प्रणालीने स्थलांतरित मोटार चालविण्याच्या दरम्यान कोणत्याही ठिकाणाहून आणि केंद्रीय नियंत्रणा दरम्यान झटपट मोबाइल रेडिओ संवादाची तरतूद केली जाईल. मोटोरमॅन अगदी मध्यवर्ती नियंत्रणाद्वारे नेटवर्कमध्ये कोणत्याही स्टेशनशी संपर्क साधू शकतो, अपघात, अग्निशामक, ब्लॉक इ. सारख्या कुठल्याही आणीबाणीबद्दल रेल्वे गाडी कळविण्याबरोबरच सुरक्षा कामगिरी सुधारेल. 

प्रवासी घोषणापत्र
प्रणाली स्थानिक स्टेशन तसेच ओसीसी मधून घोषित करण्यास सक्षम असेल. आणीबाणीच्या घोषणेसंदर्भात स्टेशन पातळीवरील घोषणांकडे अधिक प्राथमिकता असेल ऑटोमॅटिक ट्रेनच्या एनेक्लाइड घोषणेसाठी सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टमशी जोडला जाईल. माहिती प्रणाली पीए प्रणालीशी एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि त्याच MMI पासून उपलब्ध आहे. बोर्ड सर्व स्टेशनांच्या सर्व प्लॅटफॉर्म आणि कॉन्ट्रेरेसवर प्रदान केले जातील. 

बंद सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) सिस्टीम
प्रत्येक स्टेशनवर देखरेख करण्यासाठी ऑपरेशनसाठी सीसीटीव्ही प्रणाली व्हिडिओ पाळत ठेवणे आणि रेकॉर्डिंग फंक्शन प्रदान करेल. प्रत्येक स्थानकांवर आणि दूरध्वनी ओसीसीकडून देखरेख शक्य होईल. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा आधार आयपी तंत्रज्ञानावर आधारित असेल आणि त्यात स्थिर कॅमेरा आणि पॅन / टिल्ट / झूम (पीटीझेड) कॅमेरा यांचा समावेश असेल. कॅमेरे अशा क्षेत्रांवर असतील जिथे सुरक्षा, सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रण हेतूसाठी मॉनिटर करणे आवश्यक आहे. 

प्रशिक्षक आकार आणि वैशिष्ट्ये
रेल्वेची सुरुवातीच्या स्वरूपाची रचना (वर्ष 2014) ही 4 कार ट्रेन (ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार + मोटार कार + मोटार कार + ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार आहे) आणि 2021 मध्ये, 6 कार ट्रेन (ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार + मोटार) साठी प्रस्तावित केली गेली आहे. कार + मोटार कार + ट्रेलर कार + मोटार कार + ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार) ट्रॅफिक डिमांडमध्ये वाढ झाल्यामुळे प्रत्येक कोच जवळपास असेल 22m लांब सामान्य प्रवाशांमध्ये स्पीड प्रवाशांची क्षमता दर चौरस मीटरमध्ये 6 व्यक्ती आहे आणि पीक वेळेच्या क्रश स्थितीत 8 व्यक्ती आहेत. 
4 कोच गाडी - 1500 व्यक्ती (बैठक - 200; स्थायी - 1300) 
6 कोच गाडी - 2250 व्यक्ती (जागा - 300; स्थायी - 1 9 50)

संपूर्ण ट्रेनला सर्व कोचमध्ये प्रवासी समान प्रकारे वितरीत करण्यासाठी नियुक्त केले जाईल. कोचमध्ये त्वरण आणि मंदीचा उच्च दर असेल. प्रवासी वाहून क्षमता वाढवण्यासाठी, अनुदैर्ध्य आसन व्यवस्था स्वीकारली जाईल.

भावी टप्पे

प्राधान्य - 1 कॉरिडॉर -1
(अंमलबजावणी संस्था, सिडको) 
नवी मुंबईच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी एकत्रितपणे पूर्ण करण्यासाठी कॉरिडॉरच्या लाइन 2 आणि 3 च्या कार्यान्वयनास प्राधान्य देण्यात आले आहे. संरेखणात, अतिक्रमण, अडथळा, प्रमुख उपयोगिते किंवा जंगले अस्तित्वात नाहीत. म्हणून अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही समस्या अपेक्षित नाही. 2015 पर्यंत लाइन 2 आणि 2016 पर्यंत लाइन 3 पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्राधान्य - 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्प
(अंमलबजावणी संस्था, एमएमआरडीए) 

1. एनएमआयएद्वारे मानखुर्द-पनवेलची लांबी 32 कि.मी. आहे. (साधारणतः) 
2. शिवडी-खारोपार-एनएमआयए (एमटीएचएल) ज्याची लांबी 22 किमी आहे. (साधारण)

प्राधान्य - 3 मेट्रो रेल्वे मार्गिका
(अंमलबजावणी संस्था, एनएमएमसी) 

1. दिघे-तुर्भे-बेलापूर (लांबीः 20 कि.मी. अंदाजे) 
2. वाशी-घणसोली-महपई (लांबी: 9 कि.मी. अंदाजे) 

या प्रकल्पांनंतर प्राथमिकता पूर्ण करणे या प्रकल्पांचे वित्तपुरवठा पीपीपी मॉडेलवर केले जाते, राज्य / केंद्र सरकारचे समर्थन इत्यादींना एकाचवेळी अंतिम रूप दिले पाहिजे. 

नवी मुंबई मेट्रोची राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे खालील कर आणि कर्तव्येतून मुक्तीः डीएमआरसीमध्ये करण्यात आल्याप्रमाणे अपेक्षित आहे: 
1) सर्व आयातित उपकरणे आणि रोलिंग समभागांवर कस्टम ड्यूटी 
2. सर्व देशी उत्पादन केलेले उपकरण आणि रोलिंग स्टॉकवर एक्साइज ड्यूटी 
. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सर्व खरेदी विक्री कर
4. मेट्रोच्या कार्यासाठी लागणाऱ्या विजेची गरज 
5. म्युनिसिपल कर