व्हॅलिशिल्प आणि सीवूड्स गृहनिर्माण योजना (दिनांक : १३-१२-२०१९)

अ.क्र. योजना उच्च उत्पन्न गट मध्यम उत्पन्न गट
विजेते व प्रतिक्षा यादी विजेते व प्रतिक्षा यादी
1 व्हॅलिशिल्प गृहनिर्माण योजना
2 2BHK सीवूड्स गृहनिर्माण योजना (NRI) --
3 3BHK सीवूड्स गृहनिर्माण योजना (NRI) --

e