सिडको गृहनिर्माण योजना सोडत निकाल

अ.क्र. योजना सोडत दिनांक
1. महागृहनिर्माण योजना - ऑगस्ट २०२२  २३-११-२०२२ निकाल बघा
2. सामान्य गटातील घरांसाठी सहमती दर्शवलेल्या अर्जदारांसाठीची सोडत - महागृहनिर्माण योजना जानेवारी २०२२  २७-०९-२०२२ निकाल बघा
3. महागृहनिर्माण योजना २०२२  ०८-०४-२०२२ निकाल बघा
4. कोविड योद्धे आणि गणवेशधारी कर्मचारी गृहनिर्माण योजना २०२१(अयशस्वी अर्जदारांकरिता सोडत) १५-११-२०२१ निकाल बघा
5. कोविड योद्धे आणि गणवेशधारी कर्मचारी गृहनिर्माण योजना २०२१ २९-१०-२०२१ निकाल बघा
6. पोलीस गृहनिर्माण योजना २०२० १०-११-२०२० निकाल बघा
7. वास्तुविहार, सेलिब्रेशन आणि उन्नती गृहनिर्माण योजना २०१९ २२-०१-२०२० निकाल बघा
8. व्हॅलिशिल्प आणि सीवूड्स गृहनिर्माण योजना २०१९ १३-१२-२०१९ निकाल बघा
9. स्वप्नपूर्ती आणि महागृहनिर्माण योजना २०१८-१९ २६-११-२०१९ निकाल बघा
10. गृहनिर्माण सोडतीचा निकाल २०१९ १४-०२-२०१९ निकाल बघा
11. महागृहनिर्माण योजना सोडतीचा निकाल २०१८ ०२-१०-२०१८ निकाल बघा

e