वास्तुविहार, सेलिब्रेशन आणि उन्नती गृहनिर्माण योजना २०१९ (सोडत दिनांक : २२-०१-२०२०)

अ.क्र. योजना विजेते व प्रतिक्षा यादी
1 KH-I वास्तुविहार
2 KH-II वास्तुविहार
3 KH-III सेलिब्रेशन
4 KH-IV सेलिब्रेशन
5 उलवे-I उन्नती
6 उलवे-II उन्नती

e