कोविड योद्धे आणि गणवेशधारी कर्मचारी गृहनिर्माण योजना २०२१ (अयशस्वी अर्जदारांकरिता सोडत)
(सोडत दिनांक : १५-११-२०२१)

अ.क्र. योजना कोविड योद्धे गणवेशधारी कर्मचारी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सर्वसाधारण गट सर्वसाधारण गट
विजेते यादी विजेते यादी विजेते यादी
1 १५-कळंबोली -- -- --
2 २१-तळोजा
3 २२-तळोजा
4 २७-तळोजा
5 ३७-तळोजा
6 ४०-खारघर -- --
7 पी१-१०_घणसोली -- -- --
8 पी१-११_द्रोणागिरी --
9 पी२-१०_घणसोली -- -- --
10 पी६३-१२_द्रोणागिरी
11 पी६८-१२_द्रोणागिरी
12 एस-३४-तळोजा_पी१
13 एस-३४-तळोजा_पी६
14 एस-३६-तळोजा_पी१
15 एस-३६-तळोजा_पी२

e