सामान्य गटातील घरांसाठी सहमती दर्शवलेल्या अर्जदारांसाठीची सोडत - महागृहनिर्माण योजना जानेवारी २०२२
(सोडत दिनांक : २७-०९-२०२२)

अ.क्र. योजना
सर्वसाधारण गट
विजेते यादी
1 S-34_TALOJA_PLOT_NO.1
2 S-34_TALOJA_PLOT_NO.6
3 S-36_TALOJA_PLOT_NO.1
4 S-36_TALOJA_PLOT_NO.2
5 SECTOR_11_PLOT_NO.1_DRONAGIRI
6 SECTOR_12_PLOT_NO.63_DRONAGIRI
7 SECTOR_12_PLOT_NO.68_DRONAGIRI
8 SECTOR_15_KALAMBOLI
9 SECTOR_21_TALOJA
10 SECTOR_22_TALOJA
11 SECTOR_27_TALOJA
12 SECTOR_37_TALOJA
13 SECTOR_40_KHARGHAR