वृत्त आणि कार्यक्रम

Sr.No. Description File / Link
1 स्वारस्याची अभिव्यक्ती - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता New News
2 स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणारी सूचना - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता New News
3 नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या नोंदणीकृत संस्थांना अभ्यासिका केंद्राकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध New News
4 बोली मागविणारी सूचना - खारघर नोड, नवी मुंबई मध्ये पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सिस्टिम (पीबीएस) चे प्रचालन New News
5 सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध 
6 संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता सर्वसाधारण संस्थाकरिता नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध 
7 अर्थार्जनासाठी कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहाकरिता नवी मुंबईच्या विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध 
8 उच्च शैक्षणिक उपक्रमाकरिता (व्यवसायिक महाविद्यालय) नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध 
9 संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी नवी मुंबई प्रकल्पबाधितांच्या शैक्षणिक संस्थांकरिता निर्धारित किमतींन्वये भाडेपट्याने भूखंड उपलब्ध 
10 नवी मुंबई प्रकल्पबाधितांच्या संस्थांना महिला मंडळाकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध 
11 नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त / नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पबाधितांच्या नोंदणीकृत संस्थांना महिला मंडळाकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध 
12 नवी मुंबई येथील न्हावा शेवा बेट विकसित करण्याकरता स्वारस्य अभिव्यक्ती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास मुदतवाढ दिल्याबाबत जाहीर सूचना  
13 सिडकोद्वारे भाडेकरारावर दिलेल्या मालमत्ता तारण ठेऊन मालमत्ता धारकास कर्ज देण्यासाठी बँका/वित्तीय संस्थांकडून सुचीबद्धतेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत 
14 बँक / वित्तीय संस्थांच्या सुचीबद्धतेसाठी सूचना 
15 सिडको भूसंपादनाची शासनाच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे चालविण्याकरिता विशेष समुपदेशींच्या नियुक्तीसाठीची निविदा