वृत्त आणि कार्यक्रम

Sr.No. Description File / Link
1 महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ अंतर्गत सिडकोमार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या लोकसेवांची सूची New News
2 पालघर नवीन शहर क्षेत्रासाठी नियोजन प्रस्तावांचा मसुदा अहवालाचे परिशिष्ट New News
3 पालघर नवीन शहर क्षेत्रासाठी नियोजन प्रस्तावांचा मसुदा अहवाल New News
4 सूचना - पालघर नवनगर प्रारुप नियोजन प्रस्तावाचे प्रकाशन- सूचना व हरकती मागविण्याकरीता New News
5 पालघर नवनगर प्रारुप नियोजन प्रस्तावाचे आराखडे- सूचना व हरकती मागविण्याकरीता New News
6 शुद्धिपत्रक क्रमांक-2 : सिडको परिसरात, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकली/ई-सायकल्स/ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या संचालनासाठी 
7 प्रस्तावासाठी विनंती - कार्यरत कंपनी सचिव संस्थेची नियुक्ती  
8 शुद्धीपत्र क्रमांक-१ : सिडको परिसरात, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकली/ई-सायकल्स/ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या ऑपरेशनचा  
9 स्वारस्याची अभिव्यक्ती - सिडको परिसर, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकल / ई-सायकल / ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या संचालनासाठी 
10 गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सिडकोतर्फे विविध योजना 
11 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
12 बाटा कंपनीच्या बुटांचा पुरवठा करणेबाबत 
13 सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील दोन निवासी भूखंड आहे त्या स्थितीत जसे आहे जेथे आहे या तत्वावर ९५ वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध 
14 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग , कोंकण खंडपीठ द्वितीय अपील क्र. के.आर - ४३४-२०१६ मधील संधर्भ तक्रार क्र. ६१८-२०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार लेख अहवाल सादर