वृत्त आणि कार्यक्रम

Sr.No. Description File / Link
1 गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सिडकोतर्फे विविध योजना 
2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
3 बाटा कंपनीच्या बुटांचा पुरवठा करणेबाबत 
4 सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील दोन निवासी भूखंड आहे त्या स्थितीत जसे आहे जेथे आहे या तत्वावर ९५ वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध 
5 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग , कोंकण खंडपीठ द्वितीय अपील क्र. के.आर - ४३४-२०१६ मधील संधर्भ तक्रार क्र. ६१८-२०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार लेख अहवाल सादर 
6 नवी मुंबईतील, करंजाडे गावातील पुष्पक नोडमध्ये व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी (वैद्यकीय महाविद्यालय) भाडेपट्ट्यावर भूखंड उपलब्ध करणेबाबत जाहिरात 
7 स्वारस्याची अभिव्यक्ती - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता 
8 स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणारी सूचना - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता 
9 नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या नोंदणीकृत संस्थांना अभ्यासिका केंद्राकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध 
10 बोली मागविणारी सूचना - खारघर नोड, नवी मुंबई मध्ये पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सिस्टिम (पीबीएस) चे प्रचालन 
11 सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध 
12 संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता सर्वसाधारण संस्थाकरिता नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध 
13 अर्थार्जनासाठी कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहाकरिता नवी मुंबईच्या विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध 
14 उच्च शैक्षणिक उपक्रमाकरिता (व्यवसायिक महाविद्यालय) नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध