वृत्त आणि कार्यक्रम

अभियांत्रिकी विभागातर्फे महत्वाची सूचनाNew News

सिडको वाळूज प्रकल्पातील वाळूज महानगर १,२ व ४ च्या भूसंपादनासाठी प्रलंबित क्षेत्र संपादनातून वगळण्याबाबत भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलाम ४८(१) अन्वये विषयांकित क्षेत्र भूसंपादनातून निरधिसुचीत (Denotify) करण्याची अधिसूचना

विस्तृत जाहिरात - सिडकोद्वारे भाडेकरारावर दिलेल्या मालमत्ता तारण ठेवून मालमत्ता धारकास कर्ज देण्यासाठी बँका/ वित्तीय संस्थांकडून सूचिबद्धतेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

JNPT नोड मधील प्रकल्पग्रस्तांकडून कागदपत्रे घेवून छाननी करून वाटपाची पुढील कार्यवाही करण्याकरिता विशेष मोहीम कार्यक्रम तपशील

पात्र/अपात्र ट्रस्ट – योजना क्र. SSO/SCH आणि Jr. C/03/ 2021-22, सानपाडा आणि द्रोणागिरी नोड मधील कंपोझिट स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजसाठी भूखंड जनरल ट्रस्टला भाड्याने देण्यासाठी सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रकाशित

दिनांक 12.04.2023 ​ रोजीच्या जाहिरातीनुसार भरती करावयाच्या पदांसाठी परीक्षेचे वेळापत्रक

सिडको मध्ये वर्ग-1 च्या विविध जागा भरण्यासाठी जाहिरात

नगर रचना योजना ११ संदर्भात जमिन मालकांची बैठक

नगर रचना योजना ०९ संदर्भात जमिन मालकांची बैठक

नगर रचना योजना 10 संदर्भात जमिन मालकांची बैठक

नवी मुंबई, सिडको भागात “सार्वजनिक सायकल/ई-बायकल/ई-स्कूटर शेअरिंग सिस्टमच्या संचालनासाठी स्वारस्य अभिव्यक्तीची सूचना रद्द.

द्रोणागीरी भूसंपादन(जाहीर सुचना) : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 126 अन्वये भूसंपादन करणेबाबत

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ अंतर्गत सिडकोमार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या लोकसेवांची सूची

पालघर नवीन शहर क्षेत्रासाठी नियोजन प्रस्तावांचा मसुदा अहवालाचे परिशिष्ट

पालघर नवीन शहर क्षेत्रासाठी नियोजन प्रस्तावांचा मसुदा अहवाल

सूचना - पालघर नवनगर प्रारुप नियोजन प्रस्तावाचे प्रकाशन- सूचना व हरकती मागविण्याकरीता

पालघर नवनगर प्रारुप नियोजन प्रस्तावाचे आराखडे- सूचना व हरकती मागविण्याकरीता

शुद्धिपत्रक क्रमांक-2 : सिडको परिसरात, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकली/ई-सायकल्स/ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या संचालनासाठी

प्रस्तावासाठी विनंती - कार्यरत कंपनी सचिव संस्थेची नियुक्ती

शुद्धीपत्र क्रमांक-१ : सिडको परिसरात, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकली/ई-सायकल्स/ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या ऑपरेशनचा

स्वारस्याची अभिव्यक्ती - सिडको परिसर, नवी मुंबई येथे सार्वजनिक सायकल / ई-सायकल / ई-स्कूटर्स शेअरिंग सिस्टीमच्या संचालनासाठी

गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सिडकोतर्फे विविध योजना

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी

बाटा कंपनीच्या बुटांचा पुरवठा करणेबाबत

सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील दोन निवासी भूखंड आहे त्या स्थितीत जसे आहे जेथे आहे या तत्वावर ९५ वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग , कोंकण खंडपीठ द्वितीय अपील क्र. के.आर - ४३४-२०१६ मधील संधर्भ तक्रार क्र. ६१८-२०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार लेख अहवाल सादर

नवी मुंबईतील, करंजाडे गावातील पुष्पक नोडमध्ये व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी (वैद्यकीय महाविद्यालय) भाडेपट्ट्यावर भूखंड उपलब्ध करणेबाबत जाहिरात

स्वारस्याची अभिव्यक्ती - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता

स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणारी सूचना - खारघर, नवी मुंबई येथील केव्हीजीसीला लागून असलेल्या गोल्फ कोर्स हिलच्या विकासाकरिता

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या नोंदणीकृत संस्थांना अभ्यासिका केंद्राकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध

सिडको बुटीबोरी, नागपूर येथील निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपसाठी उपलब्ध

संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता सर्वसाधारण संस्थाकरिता नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध

अर्थार्जनासाठी कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहाकरिता नवी मुंबईच्या विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध

उच्च शैक्षणिक उपक्रमाकरिता (व्यवसायिक महाविद्यालय) नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये भाडेपट्टयावर भूखंड उपलब्ध

संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी नवी मुंबई प्रकल्पबाधितांच्या शैक्षणिक संस्थांकरिता निर्धारित किमतींन्वये भाडेपट्याने भूखंड उपलब्ध

नवी मुंबई प्रकल्पबाधितांच्या संस्थांना महिला मंडळाकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध

नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त / नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पबाधितांच्या नोंदणीकृत संस्थांना महिला मंडळाकरिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध

नवी मुंबई येथील न्हावा शेवा बेट विकसित करण्याकरता स्वारस्य अभिव्यक्ती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास मुदतवाढ दिल्याबाबत जाहीर सूचना

सिडकोद्वारे भाडेकरारावर दिलेल्या मालमत्ता तारण ठेऊन मालमत्ता धारकास कर्ज देण्यासाठी बँका/वित्तीय संस्थांकडून सुचीबद्धतेसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत

बँक / वित्तीय संस्थांच्या सुचीबद्धतेसाठी सूचना

सिडको भूसंपादनाची शासनाच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे चालविण्याकरिता विशेष समुपदेशींच्या नियुक्तीसाठीची निविदा

कळंबोली , नवी मुंबई येथील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. च्या गोडाऊनकडील डेडिकेटेड कोव्हीड हेल्थ सेंटरकरिता 20 केएल आणि 10 केएल (प्रत्येकी एक नग ) क्षमतेचे लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन टॅंक , व्हेपोरायझर व आवश्यक सहाय्यकारी सामग्री ,४८ नग डी -टाइप मेडिकल ऑक्सिजन सिलेंडर्स , १० नग २०० लि . डूरा मेडिकल ऑक्सिजन सिलेंडर्सच्या पुरवठ्याकरिता बोली मागवणारी संक्षिप्त सूचना

न्हावा बेट - नवी मुंबईच्या विकासा करिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती (इओआय)

न्हावा बेट - नवी मुंबईच्या विकासा करिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती (इओआय) आमंत्रित करणारी सूचना

देकार सूचना: खारघर येथील आयसीपीमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे प्रमोशन व आर्चिव्हजकरिता १५ मिनिटांची फिल्म /व्हिडिओच्या टीजरची तयारी व संपूर्ण निर्मिती

अर्ज : सिडको महामंडळात अपर जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार या संवर्गातील पदे महाराष्ट्र शासनातील कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीने भारणेबाबत

सिडको महामंडळात अपर जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार या संवर्गातील पदे महाराष्ट्र शासनातील कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीने भारणेबाबत

शुद्धिपत्रक क्र . १ (पहिला विस्तार): कळंबोली , नवी मुंबई येथील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.च्या गोडाऊन येथे ५९० ऑक्सिजनयुक्त आणि २१० आयसीयू बेड्ससहित ८०० बेड क्षमतेच्या समर्पित कोव्हिड आरोग्य केंद्रासाठी इतर उपकरणे आणि आवश्यक ऍक्सेसिरीस आणि व्हीआयई व्हेपोरायजर, एलएमओ टॅंकची जोडणी आणि तरतूद करणे

नगररचना परियोजना 4 ते 11 च्या जमीन मालकांचे तपशील

पालघर नवीन नगरातील मिश्र - वापर विकास करिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती (इओआय)

पालघर नवीन नगरातील मिश्र - वापर विकास करिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती (इओआय) आमंत्रित करणारी सूचना

Policy for provision of Trunk infrastructures to the Integrated Township Projects (ITPs) in NAINA jurisdiction

महाराष्ट्र लिमिटेडचे सिडको हे कळंबोली ,नवी मुंबई येथे कोव्हीड रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी सिसिआय गोडाउन क्र ०१ ते १० ची संचारात्मक दुरुस्ती करण्याचा कामाकरिता अर्ज मागवीत आहेत

शुद्धिपत्रक क्र.१ - जुनी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज फॅक्टरी, कांजूरमार्ग (पूर्व), मुंबई येथे १४०० ऑक्सिजनयुक्त आणि ४०० नॉन-ऑक्सिजनयुक्त आणि २०० आयसीयु बेड्स यासह २००० बेड क्षमतेचे परिपूर्ण कोविड हेल्थ सेंटरचे जलदगतीने बांधकाम उभारणे यासाठी इच्छूक बोलिदारांकडून अर्ज मागवत आहेत

कळंबोली, नवी मुंबई येथील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.च्या गोदाम येथील ५९० ऑक्सिजन युक्त व २१० आयसीयु बेड्स यासह ८०० बेड्स क्षमतेच्या निर्देशित कोविड हेल्थ सेंटरच्या फास्ट ट्रॅक बांधकाम सेटिंग अप करण्याकरिता इच्छूक बोलिदारांकडून अर्ज मागवत आहेत

जुनी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज फॅक्टरी, कांजूरमार्ग (पूर्व), मुंबई येथे १४०० ऑक्सिजनयुक्त आणि ४०० नॉन-ऑक्सिजनयुक्त आणि २०० आयसीयु बेड्स यासह २००० बेड क्षमतेचे परिपूर्ण कोविड हेल्थ सेंटरचे जलदगतीने बांधकाम उभारणे यासाठी इच्छूक बोलिदारांकडून अर्ज मागवत आहेत

१२.५% योजना - खारघर सोडतीचे निकाल २०२१

लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया

निविदा सूचना - प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्प आणि नवी मुंबई - मेट्रो लाइन 1 प्रकल्पासाठी कर्ज उभारणीबाबत

सिडको महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाकरिता घेण्यात येणाऱ्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

'ना हरकत पत्र' सूचना (२२.५% योजना)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे या कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत

संक्षिप्त निविदा सूचना २ - विरुपक्ष मंगल कार्यालय, पनवेल येथे फास्ट ट्रॅक डेडिकेटेड कोव्हीड हेल्थ सेंटर (डी सी एच सी )

संक्षिप्त निविदा सूचना - विरुपक्ष मंगल कार्यालय, पनवेल येथे फास्ट ट्रॅक डेडिकेटेड कोव्हीड हेल्थ सेंटर (डी सी एच सी )

जाहीर सूचना - लवाद, नगर रचना परियोजना क्र.३ , नैना (चिपळे, कोप्रोली, विहिघर, नेरे, नेरेपाडा, मोहो)

जाहीर सूचना - लवाद, नगर रचना परियोजना क्र.३ , नैना (चिपळे, कोप्रोली, विहिघर, नेरे, नेरेपाडा, मोहो)

सिडको नळ जोडणी धारकांकरिता पाणी देयके ऑनलाइनप्रमाणेच स्वीकृती केंद्रांमार्फत भरण्याची सुविधा

शुद्धिपत्रक क्र . १ : खारघर, नवी मुंबई येथे आंतराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क (आयसीपी) मधील प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्रामध्ये फुटबॉल खेळपट्ट्यांसाठी आरसीसी ब्ल ीचर टेन्सिल छप्पर आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचे बांधकाम

कंत्राटी पद्धतीने सक्षम मनुष्यबळ पुरवठा साठी ई-निविदा

जाहीर सूचना - (भूखंड वाटपपत्र/करारनामा करणेबाबत) मौजे जासई, ता. उरण, जि. रायगड

शुध्दिपत्रक क्र. ३ : शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी भाडेपट्ट्याने निर्धारित किंमतीन्वये द्यावयाचे नवी मुंबईतील भूखंड

सिडकोतर्फे संवाद सिटीझन पोर्टलचा शुभारंभ. सिडकोच्या विविध ऑनलाइन सेवा आता एकाच पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध.

सेक्रेटरिअल ऑडिटरची नेमणूक २०२०-२०२१

प्रस्तावासाठी विनंती - सेक्रेटरीयल ऑडीटरची नेमणूक

१२.५% योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हातील ईरादित परंतु वाटप न झालेले भूखंड रद्द करणेबाबत जाहीर सूचना

ठाणे तालुक्यातील भूखंड वाटपासाठी प्रलंबित असलेल्या गावनिहाय संचिकांची यादी

ठाणे तालुक्यातील वाटप करावयाच्या मोकळ्या भूखंडाची यादी

प्रसिद्धीपत्रक - ठाणे तालुक्यातील भूखंड वाटपासाठी प्रलंबित असलेल्या गावनिहाय संचिकांची यादी व वाटप करावयाच्या मोकळ्या भूखंडाची यादी

सिडकोच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त नवी मुंबईची जुनी छायाचित्रे पाठविण्याचे सिडकोचे आवाहन

शुध्दीपत्रक - २ प्लॉट क्रमांक -१०, १०/१, १०/२ सिडको भवन आणि अर्बन हाट येथे पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्या बाबत

भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी सिडको निविदा मागवित आहे.

पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्याबाबत कंत्राट ई- निविदा वेळापत्रक - मुदतवाढ - १

सिडको गृहनिर्माण योजना- 2018 मधील यशस्वी अर्जदारांना सदनिकेच्या किंमतीचा पहिला हफ्ता भरण्यास 7 दिवसांची मुदतवाढ

सिडको भवन आणि अर्बन हाट येथे पे अँड पार्क यंत्रणा चालविण्या बाबत (आहे तसे, आहे तेथे तत्वावर)

पुढील पदांसाठी सिडको अर्ज मागवित आहे: (१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी)- पदे ११ (२) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती)- पदे: ०१

'टेम्फोस ५०% इसी' कीटकनाशकाचा पुरवठा करण्यासाठी सिडकोतर्फे तातडीने बंद दरपत्रक मागवित आहे

नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानक संकुलातील कार्यालयीन जागांसाठी इ-निविदा तथा इ-लिलाव पद्धतीवर अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

जी. एस. टी. लेखा परीक्षणासाठी लेखा परीक्षकाची नेमणूक करण्यासाठी विनंती प्रस्ताव

सिडकोच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे पावसाळ्यापूर्वी कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत

भूसंपादन रायगड - नवी मुंबई प्रकल्पासाठी दिवे पनवेल रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्ग - 4 वर उड्डाण पुल (ROB) बांधणेच्या प्रयोजनासाठी मौजे पेंधर, ता. पनवेल येथील जमिनीचे संपादन बाबत

सिडकोतर्फे नवी मुंबईमध्ये वाटपित करण्यात आलेल्या भूखंडावर प्रवेश देण्याच्या अनुज्ञप्तीचे पुनर वैधीकरणाकरिता अभय योजना

गृहनिर्माण योजना २०१९ सोडतीचे निकाल पाहण्यास येथे 'क्लिक' करा

सिडको बुटीबोरी नागपूर येथील निवासी भूखंड जेथे आहे जसे आहे या तत्त्वावर 95 वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटप साठी उपलब्ध

नवी मुंबईतील खारघर नोडमध्ये मा. सदस्य राज्यसभा /लोकसभा/ विधान पारिषद /विधानसभा यांच्या प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकारिता भूखंड भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध योजना क्र. एमएम-२/सीएचएस/एमपी-एमएल ए- एम एल सी/०१/२०१८-19

सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार या पदांसाठी १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी होणारी भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील दिनांक यथावकाश कळविला जाईल.

कार्यकारी अभियंता (वाशी-१) , सिडको लि., सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई यांना प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनलच्या विकासासाठी ०.४६ हेक्टर राखीव व कांदळवन वळती करण्याबाबत.

श्रेणी 'अ' आणि 'ब' च्या पदांसाठी अर्ज

सहाय्यक विधि अधिकारी,सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार),सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य),आज्ञावलीकर (प्रॉग्रॅमर) या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात

सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था योजना २०१७ च्या सोडतीचा निकाल

मालमत्तेवर कर्ज किंवा उचल देणाऱ्या सिडकोच्या अर्थव्यवहार संस्था यादीत समाविष्ट संस्था

सिडको महागृहनिर्माण योजना २०१८ बाबत सुचना

सिडको महागृहनिर्माण सोडत २०१८ निकाल

दि.०२/१०/२०१८ रोजी होणाऱ्या सिडकोच्या महागृहनिर्माण २०१८ योजनेच्या सोडतीचे थेट प्रक्षेपण (LIVE) आपण सकाळी ११ पासून खालील संकेतस्थळावर पाहु शकता

स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकांच्या नेमणुकीस एक महिन्याची मुदतवाढ

ऑनलाइन 12.5% ​​अर्ज

हेटवणे पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ४ बी ते एमबीआर वहाळपासून कळंबोलीपर्यत टाकावयाच्या १५०० मि.मि. व्यासाच्या जलवाहीनीस केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल (एमओ इएफ) मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यात सुधारणा

सिडको गृहनिर्माण योजना ऑनलाइन अर्ज नोंदणी 2018

ड्रायव्हर कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

शिपाई, मुकादम, स्वीपर आणि लिफ्टमन कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी लेदर शूज पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे वर्ष २०१८-२०१९.

माळी, मजदूर, हेल्पर, हेल्पर (टेक) आणि मीटर रीडर कर्मचाऱ्यांसाठी बाटाच्या शूजचा पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९.

व्हॅली शिल्प गृहनिर्माण योजना सेक्टर -३६, खारघर, नवी मुंबई येथील शिल्लक दुकानांची व कार्यालयांची विक्री योजना क्र.: एमएम-२/०१/केएचआर/दुकाने-कार्यालये/२०१८-१९

नवी मुंबईतील खारघर व कळंबोली येथे निवासीसह वाणिज्यिक वापरासाठी भाडेपट्टा तत्वावर भूखंड उपलब्ध योजना क्र.: एमएम-१/०३/केएचआर-केएलएम /२०१८-१९

स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकांची नेमणूक [IEMs]

विभागप्रमुखांना भेटण्याची अभ्यागतांसाठी वेळ: सोमवार (सार्वजनिक सुट्टी वगळता) – दुपारी २.०० ते ३.००

वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी रेमंड सुपर ट्रोविन गणवेषाचे कापड पुरवठा करण्यासाठी कोटेशन मागवणे - वर्ष २०१८-२०१९

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा संघ नेमण्याबाबत शुद्धिपत्रक १

जाहीर सूचना - जमीन मालकांच्या सभेकरिता जाहीर सूचना - नगर योजना परियोजना - २ .

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा संघ नेमण्याबाबत सी. ए. क्र. ०१/सिडको/टी अँड सी/सी जी एम (टी अँड ए)/एसटीइ (एस अँड ए)/ २०१८-१९

सिडको बुटीबोरी , नागपूर येथील सुविधा निवासी (Residential) भूखंड " जेथे आहे जसे आहे " या तत्वावर ९५ वर्षे भाडेपट्ट्यावर निविदा पद्धतीने वाटपासाठी उपलब्ध

खारघर स्पॅगेटी दुकाने सेक्टर – १५, खारघर नवी मुंबई

"नैना अंमलबजावणी फॉर्मेट"

"जाहीर सूचना -महाव्यवस्थापक (विमानतळ), सिडको लि. नवी मुंबई यांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता रायगड जिल्ह्यातील २५०.०६२५ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याबाबत "

"नवी मुंबईतील विविध नोडस् मध्ये प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थासाठी भाडेपटट्यावर भूखंड उपलब्द्ध "

"उलवे वाणिज्यिक संकुल सेक्टर -१९अ ,उलवे नवी मुंबई येथे भाडेपटट्यावर दुकाने व कार्यालय उपलब्द्ध "

अनधिकृत बांधकामांची यादी

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी EHVT लाईन्सचे स्थलांतरण करण्यासंदर्भात CRZ मंजुरी विषयी

अनधिकृत बांधकामाबाबत सार्वजनिक सूचना

सिडकोच्या रहिवासी आणि सवलतीचा भाडेपट्टी बुटीबोरी, नागपूर<

क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक यांच्या ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र.

स्पेगेटी हाऊसिंग स्कीम, सेक्टर 15, खारघर, नवी मुंबई येथे दुकानांच्या विक्रीसाठी योजना.

शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी भाडेपट्ट्याने निर्धारित किंमतीन्वये द्यावयाचे नवी मुंबईतील भूखंडनवी मुंबई विमानतळ

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

नवी मुंबई मेट्रो

नवी मुंबई मेट्रो

नैना

नैना (नवी मुंबई एअरपोर्ट इंफ्लूएन्स नोटीफाईड एरिया)

UPCOMING PROJECTS

आगामी प्रकल्प

मैलाचे टप्पे

मैलाचे टप्पे
रोजगार संधी

रोजगार संधी

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

 १२.५% योजना

१२.५% योजना

२२.५% योजना

२२.५% योजना

URBAN HAAT

कलाग्राम

माध्यमे

माध्यमे