संचालक मंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त

संचालक मंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 Corporate Governance Sheet - July 2021
2 MASTER INDEX UPTO 630 BM
3 AGM Notice-2021
4 AGM Notice - 2018
5 वित्त वर्ष 2016-17 साठी सिडको वार्षिक खाते
6 वित्त वर्ष 2014-15 साठी सिडको वार्षिक खाते

अधिकार वाटप

अधिकार वाटप

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 न.मुं.म.पा. क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय
2 सिडको क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 भूमी विभाग (१२.५%)
2 वास्तुशास्त्र विभाग
3 अभियांत्रिकी विभाग
4 मालमत्ता विभाग
5 नियोजन विभाग
6 बांधकाम परवानगी विभाग
7 शहर सेवा विभाग
8 शहर सेवा विभाग(कॉ. ऑप. हौ. सोसा. यांना भाडेतत्त्वावर भूखंड) (सुधारणा) अधिनियम, २००८
9 (एनएमडीएलआर, २००८) शहर सेवा विभाग
10 अनधिकृत बांधकाम
11 अधिकार शिष्ठमंडळ(नैना प्रकल्प)
12 सहनिबंधक सहकारी संस्था सिडको

विक्रीसाठी अहवाल

विक्रीसाठी अहवाल

क्र. क्रमांक शीर्षक माहिती निर्देशांक सारांश
1 सोशिओ इकोनोमिक सर्व्हे ऑफ हाउसहोल्ड्स इन प्लँड नोड्स इन नवी मुंबई, २००५ रु. ६००
2 सॅलिएन्ट फीचर्स ऑफ नोड्स इन नवी मुंबई, २००७ रु. ५००
3 सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज इन नवी मुंबई रिजन, २००७ रु. ५००
4 हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॅसीलीटीज पेर्सोनेल अँड सर्व्हिसेस इन नवी मुंबई, २००८ (रु. ५००)
5 होलसेल, रिटेल, सर्विस इंडस्ट्री अँड ओपन मार्केट्स इन नवी मुंबई - एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट अँड टर्नओव्हर-२००९ (रु. २००)
6 एम्प्लॉयमेंट इन सर्व्हिस सेक्टर इन नवी मुंबई: गव्हेरमेंट अँड प्रायव्हेट ऑफिसेस – २००९ (रु २००)
7 इम्पॅक्ट ऑफ १२.५% स्कीम ऑन सोशिओ-डेमोग्राफिक अँड इकोनोमिक प्रोफाईल ऑफ पीएपीज अंडर नवी मुंबई – प्रोजेक्ट – समरी रिपोर्ट, २००९ (समरी रिपोर्ट रु. २००, मेन रिपोर्ट रु. ५००)
8 प्रायमरी अँड सेकंडरी स्कूल्स इन नवी मुंबई – २०१० (रु ६००)
9 अॅन ओव्हरव्ह्यू ऑफ फ़ायनान्शिअल परर्फोर्मंस ऑफ सिडको सिंस १९७० (रु. ६००)
10 हायर अँड प्रोफेशनल एजुकेशन इन नवी मुंबई २०१० (रु ६००)
11 सोशिओ इकोनोमिक प्रोफाईल ऑफ हाउसहोल्ड्स इन प्लँड नोड्स इन नवी मुंबई
12 एम्प्लॉयमेंट इन अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर इन नवी मुंबई: ए सोशिओ इकोनोमिक प्रोफाईल (रु. ५००)
13 सोशिओ इकोनोमिक स्टडी ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स इन रायगड डिस्ट्रीक्ट इन नवी मुंबई, रु. ५००