सिडको लॉटरी सोडत निकाल

अ.क्र. योजना सोडत दिनांक
1. पोलीस गृहनिर्माण योजना २०२० १०-११-२०२० निकाल बघा
2. वास्तुविहार, सेलिब्रेशन आणि उन्नती गृहनिर्माण योजना २०१९ २२-०१-२०२० निकाल बघा
3. व्हॅलिशिल्प आणि सीवूड्स गृहनिर्माण योजना २०१९ १३-१२-२०१९ निकाल बघा
4. स्वप्नपूर्ती आणि महागृहनिर्माण योजना २०१८-१९ २६-११-२०१९ निकाल बघा
5. गृहनिर्माण सोडतीचा निकाल २०१९ १४-०२-२०१९ निकाल बघा
6. महागृहनिर्माण योजना सोडतीचा निकाल २०१८ ०२-१०-२०१८ निकाल बघा

e