सिडको गृहनिर्माण योजना सोडत निकाल

अ.क्र. योजना सोडत दिनांक
1. कोविड योद्धे आणि गणवेशधारी कर्मचारी गृहनिर्माण योजना २०२१(अयशस्वी अर्जदारांकरिता सोडत)   १५-११-२०२१ निकाल बघा
2. कोविड योद्धे आणि गणवेशधारी कर्मचारी गृहनिर्माण योजना २०२१ २९-१०-२०२१ निकाल बघा
3. पोलीस गृहनिर्माण योजना २०२० १०-११-२०२० निकाल बघा
4. वास्तुविहार, सेलिब्रेशन आणि उन्नती गृहनिर्माण योजना २०१९ २२-०१-२०२० निकाल बघा
5. व्हॅलिशिल्प आणि सीवूड्स गृहनिर्माण योजना २०१९ १३-१२-२०१९ निकाल बघा
6. स्वप्नपूर्ती आणि महागृहनिर्माण योजना २०१८-१९ २६-११-२०१९ निकाल बघा
7. गृहनिर्माण सोडतीचा निकाल २०१९ १४-०२-२०१९ निकाल बघा
8. महागृहनिर्माण योजना सोडतीचा निकाल २०१८ ०२-१०-२०१८ निकाल बघा

e